2016-02-17 16:32

2016-02-17 16:32

"Fordran saknar laglig grund"

KULTUR: Kommunen bestrider stämning

Genom sitt juridiska ombud har Kristinehamns kommun nu svarat på Bengt Olsons stämning. Svaret är ett totalt avfärdande av konstnärens fordran på kommunen.

Kommunen bestrider Bengt Olsons stämning då man inte anser sig ha ingått något avtal med konstnären. Därmed saknar hans ekonomiska fordran laglig grund.

Skulle det vara så att rätten ändå betraktar läget som ett avtalsförhållande finns det ändå anledning att bestrida fordran. Enligt kommunen har Bengt Olson själv valt att frånträda en eventuell uppgörelse utan krav på ersättning.

Inget tidigare arvode

Det råder ingen oenighet kring att Bengt Olson har skänkt ett stort antal konstverk till kommunen samt att han bidragit till att bygga upp ett konstmuseum. För detta har han inte fått någon ersättning eller begärt något arvode.

Inte heller bestrider kommunen det faktum att Anders Dahlén, Lars Nilsson, Bjarne Olsson och Tommy Ternemar besökte Bengt Olson i samband med hans 80-årsdag 2011 samt att kommunchefen då väckte frågan om en skulptur. Någon beställning gjordes inte. En kommuntjänsteman har inte rätt att göra en sådan beställning, vilket Bengt Olson borde ha varit medveten om menar kommunen.

Saknas i underlaget

Under hösten 2012 presenterade Bengt Olson en muntlig kalkyl för uppförande av skulpturen. Vid det tillfället nämndes inget om arvode. Kommunens skrivelse innehåller en mängd bilagor som alla pekar på samma sak; i beslutsunderlaget finns ingenting som pekar på att ett arvode ska betalas ut.

I sin stämningsansökan hänvisar Bengt Olson till en uppgift i vilken kalkylen specificerar ett arvode. Denna uppgift finns inte med i något beslutsunderlag. Kommunen ber därför Bengt Olson redovisa varifrån den uppgiften kommer.

Varför bara muntligt?

Kommunen återkommer också till avtalsfrågan när man utvecklar grunderna. Enligt kommunen råder oklarhet kring när ett eventuellt avtal skulle ha ingåtts. Att dessutom bara nöja sig med ett muntligt avtal när det gäller så komplexa frågor som upphovsrätt och ensamrätt som ska regleras mellan parterna talar enligt kommunen också emot att det skulle finnas ett avtal.

Beträffande bevisning väljer kommunen att avvakta tills det klarlagts ”vilka omständigheter i målet som är tvistiga”.

Därmed går bollen över till Bengt Olson igen.

Kommunen bestrider Bengt Olsons stämning då man inte anser sig ha ingått något avtal med konstnären. Därmed saknar hans ekonomiska fordran laglig grund.

Skulle det vara så att rätten ändå betraktar läget som ett avtalsförhållande finns det ändå anledning att bestrida fordran. Enligt kommunen har Bengt Olson själv valt att frånträda en eventuell uppgörelse utan krav på ersättning.

Inget tidigare arvode

Det råder ingen oenighet kring att Bengt Olson har skänkt ett stort antal konstverk till kommunen samt att han bidragit till att bygga upp ett konstmuseum. För detta har han inte fått någon ersättning eller begärt något arvode.

Inte heller bestrider kommunen det faktum att Anders Dahlén, Lars Nilsson, Bjarne Olsson och Tommy Ternemar besökte Bengt Olson i samband med hans 80-årsdag 2011 samt att kommunchefen då väckte frågan om en skulptur. Någon beställning gjordes inte. En kommuntjänsteman har inte rätt att göra en sådan beställning, vilket Bengt Olson borde ha varit medveten om menar kommunen.

Saknas i underlaget

Under hösten 2012 presenterade Bengt Olson en muntlig kalkyl för uppförande av skulpturen. Vid det tillfället nämndes inget om arvode. Kommunens skrivelse innehåller en mängd bilagor som alla pekar på samma sak; i beslutsunderlaget finns ingenting som pekar på att ett arvode ska betalas ut.

I sin stämningsansökan hänvisar Bengt Olson till en uppgift i vilken kalkylen specificerar ett arvode. Denna uppgift finns inte med i något beslutsunderlag. Kommunen ber därför Bengt Olson redovisa varifrån den uppgiften kommer.

Varför bara muntligt?

Kommunen återkommer också till avtalsfrågan när man utvecklar grunderna. Enligt kommunen råder oklarhet kring när ett eventuellt avtal skulle ha ingåtts. Att dessutom bara nöja sig med ett muntligt avtal när det gäller så komplexa frågor som upphovsrätt och ensamrätt som ska regleras mellan parterna talar enligt kommunen också emot att det skulle finnas ett avtal.

Beträffande bevisning väljer kommunen att avvakta tills det klarlagts ”vilka omständigheter i målet som är tvistiga”.

Därmed går bollen över till Bengt Olson igen.