2016-02-16 15:33

2016-02-16 15:33

Oklart om vänorter

MOTION

Ove Bengtssons (KD) motion om vänorter föreslås anses besvarad i och med att det togs ett beslut 2011 om att diskutera det fortsatta vänortsutbytet med de kvarvarande vänorterna.

I motionen förslås att vänortssamarbetet avvecklas eftersom det är överspelat. Motionären ser däremot ett behov av hjälp till EU migranter från Rumänien och Bulgarien som vistas i Kristinehamn. Med anledning av det föreslås att i stället upparbeta en vänort eller vänorganisation i dessa nämnda länder.

Motionären menar att resurser istället kan stärka verksamheter på hemorten till i första hand romska barns skolgång, jämställdhet och välfärdssystem.

I motionen förslås att vänortssamarbetet avvecklas eftersom det är överspelat. Motionären ser däremot ett behov av hjälp till EU migranter från Rumänien och Bulgarien som vistas i Kristinehamn. Med anledning av det föreslås att i stället upparbeta en vänort eller vänorganisation i dessa nämnda länder.

Motionären menar att resurser istället kan stärka verksamheter på hemorten till i första hand romska barns skolgång, jämställdhet och välfärdssystem.