2016-02-16 17:04

2016-02-16 17:14

Nu börjar de röra på sig

ENERGI: Sättravallen redo att gå i drift

Drygt ett och ett halvt år efter att kontrakten skrevs under är vindkraftsparken på Sättravallen redo att tas i drift. I måndags kopplades de sista verken in på elnätet och i dag ska de första börja snurra.

– Det här har varit ett väldigt roligt projekt för vår del, säger Johan Larsson om Vindpark Sättravallen.

Som vd för Kristinehamns Energi AB var han i juli 2014 med om att teckna kontrakt om att ansvara för elnätsdelen i vindparken. Kristinehamns Energi har inte haft något med själva vindkraftverken att göra. Företagets huvudsakliga uppgift har varit att skapa ett elnät som gör det meningsfullt att sätta upp 16 vindkraftverk på Sättravallen.

Entreprenadlösning

Elnätschef Jan-Eric Åhlman berättar att man började projektera arbetet under hösten 2014 och i mars förra året påbörjades grävarbetena. Men även om Kristinehamns Energi har haft huvudansvaret för nätet har man valt att arbeta med underleverantörer och främst då via konsultfirman Rejlers. Grävandet har utförts av Kewab.

– Vår egen personal har fullt upp med vårt befintliga nät. Dessutom kan det bli oklart med ansvarsfrågor om vi skulle gå in och ta en liten del av arbetet, därför valde vi den här lösningen, förklarar Johan Larsson.

Det kommunala energibolaget har också haft ansvar för att ansluta verken till regionnätet. För den sakens skull har en ny regionnätsstation byggts ett stycke norr om E18. Där kopplas elnätet från vindkraftverken på regionnätet.

– Ja, det vi inte har plöjt ner i backen har satsats här, säger Jan-Eric Åhlman när stationen visas upp för den samlade skaran entreprenörer som på ett eller annat vis varit involverade i projektet via Kristinehamns Energi.

Anslutningsavgift

Totalt har bolaget satsat ungefär 45 miljoner kronor i projektet. Något som finansieras via anslutningsavgifter. Principen är precis den samma som för enskilda elabonnenter. Skillnaden är att det i det här fallet rör sig om producenter och en högre prislapp.

– Så det kommer inte att drabba våra elnätskunder, lugnar Johan Larsson.

I måndags anslöts de sista verken till nätet och därmed avslutas energibolagets del av vindparksbygget, men fler projekt är på gång. I dagarna avslutas upphandlingen av entreprenörer för Vindpark Långmarken.

– Vi räknar med byggstart i mars-april och att vår del i arbetet ska vara klar i september, säger Jan-Eric Åhlman.

Parken i Långmarken blir med sina åtta verk hälften så stor som Sättravallen.

– Det här har varit ett väldigt roligt projekt för vår del, säger Johan Larsson om Vindpark Sättravallen.

Som vd för Kristinehamns Energi AB var han i juli 2014 med om att teckna kontrakt om att ansvara för elnätsdelen i vindparken. Kristinehamns Energi har inte haft något med själva vindkraftverken att göra. Företagets huvudsakliga uppgift har varit att skapa ett elnät som gör det meningsfullt att sätta upp 16 vindkraftverk på Sättravallen.

Entreprenadlösning

Elnätschef Jan-Eric Åhlman berättar att man började projektera arbetet under hösten 2014 och i mars förra året påbörjades grävarbetena. Men även om Kristinehamns Energi har haft huvudansvaret för nätet har man valt att arbeta med underleverantörer och främst då via konsultfirman Rejlers. Grävandet har utförts av Kewab.

– Vår egen personal har fullt upp med vårt befintliga nät. Dessutom kan det bli oklart med ansvarsfrågor om vi skulle gå in och ta en liten del av arbetet, därför valde vi den här lösningen, förklarar Johan Larsson.

Det kommunala energibolaget har också haft ansvar för att ansluta verken till regionnätet. För den sakens skull har en ny regionnätsstation byggts ett stycke norr om E18. Där kopplas elnätet från vindkraftverken på regionnätet.

– Ja, det vi inte har plöjt ner i backen har satsats här, säger Jan-Eric Åhlman när stationen visas upp för den samlade skaran entreprenörer som på ett eller annat vis varit involverade i projektet via Kristinehamns Energi.

Anslutningsavgift

Totalt har bolaget satsat ungefär 45 miljoner kronor i projektet. Något som finansieras via anslutningsavgifter. Principen är precis den samma som för enskilda elabonnenter. Skillnaden är att det i det här fallet rör sig om producenter och en högre prislapp.

– Så det kommer inte att drabba våra elnätskunder, lugnar Johan Larsson.

I måndags anslöts de sista verken till nätet och därmed avslutas energibolagets del av vindparksbygget, men fler projekt är på gång. I dagarna avslutas upphandlingen av entreprenörer för Vindpark Långmarken.

– Vi räknar med byggstart i mars-april och att vår del i arbetet ska vara klar i september, säger Jan-Eric Åhlman.

Parken i Långmarken blir med sina åtta verk hälften så stor som Sättravallen.

Sättravallen

Byggstart: Hösten 2014

Driftstart: Februari 2016

Antal verk: 16 stycken

Verkens totalhöjd: 180 meter

Vingdiameter: 126 meter

Total effekt: 52,8 Megawatt

Total längd elkabel: Cirka 35 kilometer

Kostnad elnätet: 45 miljoner kronor

Källa: Kristinehamns Energi AB