2016-02-16 16:48

2016-02-16 16:48

Fler bilar än rikssnittet

TRAFIK: Antalet personfordon har ökat

Antalet bilar i Kristinehamn ökade under förra året.
Kommunen ligger med 52 bilar per 100 invånare lite över rikssnittet.

Nya siffror från myndigheten Trafikanalys visar att antalet bilar ökat i Kristinehamn under de senaste tio åren. Fler har bil samt att andelen med flera bilar ökat.

Biltätheten har gått från 48,7 till 52,2 bilar per 100 invånare.

Rissnittet ligger på 47 bilar per 100 invånare.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan och trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om det är hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Bensindrivna

Under 2015 kunde 6,2 procent av bilarna i Kristinehamn drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas. Det är en ökning från 0,5 procent 2005. Samtidigt har andelen bilar som drivs med diesel ökat från fem till 29 procent, medan andelen som körs på bensin minskat från 94 till 65 procent.

– Nyligen föreslog miljömålsberedningen att tidigarelägga Sveriges klimatmål, inga nettoutsläpp, till år 2045. Mot bakgrund av det är det bekymmersamt att 94 procent av alla personbilar i Kristinehamn fortfarande är bensin- eller dieselbilar, säger Anette Myhr.

Totalt finns det 12 650 bilar i Kristinehamn, enligt statistiken. Det är en ökning med 277 fordon, eller 2,2 procent sedan 2014 och med 1 014 fordon eller 8,7 procent sedan 2005.

Siffrorna visar också att biltätheten varierar kraftigt mellan de svenska kommunerna. Sundbyberg är den kommun som har den lägsta biltätheten med 31 bilar per 100 invånare. Älvdalen har landets högsta biltäthet med 69 bilar per 100 invånare.

Nya siffror från myndigheten Trafikanalys visar att antalet bilar ökat i Kristinehamn under de senaste tio åren. Fler har bil samt att andelen med flera bilar ökat.

Biltätheten har gått från 48,7 till 52,2 bilar per 100 invånare.

Rissnittet ligger på 47 bilar per 100 invånare.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan och trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om det är hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Bensindrivna

Under 2015 kunde 6,2 procent av bilarna i Kristinehamn drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas. Det är en ökning från 0,5 procent 2005. Samtidigt har andelen bilar som drivs med diesel ökat från fem till 29 procent, medan andelen som körs på bensin minskat från 94 till 65 procent.

– Nyligen föreslog miljömålsberedningen att tidigarelägga Sveriges klimatmål, inga nettoutsläpp, till år 2045. Mot bakgrund av det är det bekymmersamt att 94 procent av alla personbilar i Kristinehamn fortfarande är bensin- eller dieselbilar, säger Anette Myhr.

Totalt finns det 12 650 bilar i Kristinehamn, enligt statistiken. Det är en ökning med 277 fordon, eller 2,2 procent sedan 2014 och med 1 014 fordon eller 8,7 procent sedan 2005.

Siffrorna visar också att biltätheten varierar kraftigt mellan de svenska kommunerna. Sundbyberg är den kommun som har den lägsta biltätheten med 31 bilar per 100 invånare. Älvdalen har landets högsta biltäthet med 69 bilar per 100 invånare.