2016-02-16 15:37

2016-02-16 15:37

Christine af Bro rötskadad

FLYTANDE STADSVAPNET: Bojorten behöver upprustning för en miljon kronor

Bojorten behöver renoveras i större omfattning än väntat för att bli sjövärdig.
Nu föreslås kommunen gå in med maximalt 650 000 kronor i ett utökat underhållsstöd, utöver de 350 000 kronor extra som redan beviljats.

Under tisdagen var Christine af Bro uppe för behandling under kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det har framkommit att kommunens flytande stadsvapen har mer omfattande rötskador än tidigare känt.

Inte sjövärdig

Cirka 30 till 35 spant har allt från måttliga till kraftiga rötangrepp och måste bytas ut för att bojorten ska anses sjövärdig enligt Transportstyrelsen.

Den nödvändiga reparationen kommer att ske på så sätt att de nya spanten utförs i ek i stället för furu och förskjuts så att framtida ventilation kommer att förbättras. Reparationsmetoden är accepterad av Transportstyrelsen och kommer att ske på Beckholmsvarvet i Stockholm, där fartyget ligger dockat.

Arbetsutskottet föreslår att pengar ska avsättas för detta. Tidigare har kommunstyrelsen avsatt 350 000 kronor i investeringsbidrag för att byta ut bord som är rötskadade.

Det utökade beloppet föreslås att det tas ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.

Under tisdagen var Christine af Bro uppe för behandling under kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det har framkommit att kommunens flytande stadsvapen har mer omfattande rötskador än tidigare känt.

Inte sjövärdig

Cirka 30 till 35 spant har allt från måttliga till kraftiga rötangrepp och måste bytas ut för att bojorten ska anses sjövärdig enligt Transportstyrelsen.

Den nödvändiga reparationen kommer att ske på så sätt att de nya spanten utförs i ek i stället för furu och förskjuts så att framtida ventilation kommer att förbättras. Reparationsmetoden är accepterad av Transportstyrelsen och kommer att ske på Beckholmsvarvet i Stockholm, där fartyget ligger dockat.

Arbetsutskottet föreslår att pengar ska avsättas för detta. Tidigare har kommunstyrelsen avsatt 350 000 kronor i investeringsbidrag för att byta ut bord som är rötskadade.

Det utökade beloppet föreslås att det tas ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.