2016-02-16 08:15

2016-02-16 16:29

Backade upp styrelsen

DJURSKYDDET: Krav på avgång bemöttes med skrivelse från revisorerna

I helgen tillträdde en ny interimsstyrelse för Djurskyddet i Kristinehamn med Kerstin Erlandsson som ordförande.
Medlemsmötet blev så välbesökt att man var tvungna att byta lokal för att få plats med alla.

NKP berättade i förra veckan om turbulensen inom Djurskyddet som lett fram till att styrelsen meddelat sin avgång.

Fram till föreningens årsmöte i mars utgörs nya styrelsen av ordförande Kerstin Erlandsson, vice ordförande Marie-Anne Wirén, kassör Johnny Strömberg, sekreterare Madeleine Radegård och Björn Forsén som ordinarie styrelsemedlem.

Samtliga valdes efter valberedningens förslag.

– Vi vill rikta ett tack till alla som deltog på mötet, säger de.

I slutet på förra året försökte 18 medlemmar få den tidigare styrelsen avsatt. De vände sig då till revisorerna för föreningen. Men revisorerna svarade med en skrivelse där de gav den gamla styrelsen sitt stöd.

– Vi har haft tillgång till samtliga handlingar som erfordras och noga granskat verksamhet och ekonomi. Vi har inte funnit några oegentligheter. Det vi har lagt märke till är att en onödigt stor del av styrelsens tid har ägnats åt personalfrågor. Det finns anledning att påpeka att olika åsikter måste gå att diskutera även i en förening liksom i alla företag, står det i skrivelsen.

Revisorerna svarade

Vidare gjorde revisorerna klart att de jämställer Djurskyddet i Kristinehamn med ett mindre företag då både omsättning och personalstyrka har ökat i omfattning på senare år.

– Därför bör både ledning och personal arbeta på ett professionellt sätt.

Något extra årsmöte såg inte revisorerna någon anledning att kalla till och skrev:

– Ett extra årsmöte kan utlysas enligt paragraf sex i stadgarna om en tredjedel av medlemmarna skriftligen begär detta. Enligt våra uppgifter är medlemsantalet i Djurskyddet Kristinehamn fler än 54 stycken.

NKP berättade i förra veckan om turbulensen inom Djurskyddet som lett fram till att styrelsen meddelat sin avgång.

Fram till föreningens årsmöte i mars utgörs nya styrelsen av ordförande Kerstin Erlandsson, vice ordförande Marie-Anne Wirén, kassör Johnny Strömberg, sekreterare Madeleine Radegård och Björn Forsén som ordinarie styrelsemedlem.

Samtliga valdes efter valberedningens förslag.

– Vi vill rikta ett tack till alla som deltog på mötet, säger de.

I slutet på förra året försökte 18 medlemmar få den tidigare styrelsen avsatt. De vände sig då till revisorerna för föreningen. Men revisorerna svarade med en skrivelse där de gav den gamla styrelsen sitt stöd.

– Vi har haft tillgång till samtliga handlingar som erfordras och noga granskat verksamhet och ekonomi. Vi har inte funnit några oegentligheter. Det vi har lagt märke till är att en onödigt stor del av styrelsens tid har ägnats åt personalfrågor. Det finns anledning att påpeka att olika åsikter måste gå att diskutera även i en förening liksom i alla företag, står det i skrivelsen.

Revisorerna svarade

Vidare gjorde revisorerna klart att de jämställer Djurskyddet i Kristinehamn med ett mindre företag då både omsättning och personalstyrka har ökat i omfattning på senare år.

– Därför bör både ledning och personal arbeta på ett professionellt sätt.

Något extra årsmöte såg inte revisorerna någon anledning att kalla till och skrev:

– Ett extra årsmöte kan utlysas enligt paragraf sex i stadgarna om en tredjedel av medlemmarna skriftligen begär detta. Enligt våra uppgifter är medlemsantalet i Djurskyddet Kristinehamn fler än 54 stycken.