2016-02-14 14:20

2016-02-14 14:20

Vill att korsningen byggs om till rondell

TRAFIK: Herrgårdscampingen hoppas på säkrare infart

Sommarvik AB som driver Herrgårdscampingen vill att kommunen bygger om korsningen vid Presterud. En cirkulationsplats skulle vara att föredra menar campingledningen med Christer Fransson i spetsen.

I en skrivelse till kommunen lyfter Christer Fransson att redan när Sommarvik etablerade sig på Presterudsområdet för sex år sedan förespeglades det att kommunen hade som ambition att bygga en cirkulationsplats i anslutning till campingens infart. Därför avstod Sommarvik mark till den samma i sitt köp.

– Sedan dess har trafikrörelserna i korsningen ökat högst väsentligt, skriver Christer Fransson.

Då åsyftar han inte bara trafik in till campingen utan också en ökad trafikmängd in på Vasallens område. Dessutom tillkommer all trafik ut mot skärgården där antalet fasta bostäder fortsätter att öka. Behovet av en cirkulationsplats har därför blivit allt mer aktuellt, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt.

När det blev känt att en handelsetablering var aktuell strax norr om den befintliga korsningen antog Christer Fransson att det naturliga var att förverkliga cirkulationsplatsen. I stället föreslås en ny korsning, mindre än 100 meter norr om den befintliga. Samtidigt föreslås att oskyddade trafikanter ska styras över till Presterudsvägens västra sida, det vill säga samma sida som campingen.

Överklagar

En sådan lösning skulle ytterligare komplicera trafikläget för campingen och därför valde Sommarvik att överklaga detaljplanen.

– Det har inte varit vår avsikt att förhindra handelsetableringen och därför kommer vi inte att föra planärendet till högre instans, men vi ställer vårt hopp till att tekniska nämnden tar vår propå på allvar och i närtid fullföljer trafiklösningen i korsningen, avslutar Christer Fransson sin skrivelse.

När ärendet var uppe till diskussion i kommunstyrelsen i oktober yrkade Louise Hamilton (MP) på att det skulle byggas en cirkulationsplats för både campingen och varuhuset. Hon drog dock tillbaka sitt yrkande när hon fick veta att en sådan lösning skulle bli minst sju miljoner kronor dyrare än vad som föreslogs i detaljplanen.

I en skrivelse till kommunen lyfter Christer Fransson att redan när Sommarvik etablerade sig på Presterudsområdet för sex år sedan förespeglades det att kommunen hade som ambition att bygga en cirkulationsplats i anslutning till campingens infart. Därför avstod Sommarvik mark till den samma i sitt köp.

– Sedan dess har trafikrörelserna i korsningen ökat högst väsentligt, skriver Christer Fransson.

Då åsyftar han inte bara trafik in till campingen utan också en ökad trafikmängd in på Vasallens område. Dessutom tillkommer all trafik ut mot skärgården där antalet fasta bostäder fortsätter att öka. Behovet av en cirkulationsplats har därför blivit allt mer aktuellt, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt.

När det blev känt att en handelsetablering var aktuell strax norr om den befintliga korsningen antog Christer Fransson att det naturliga var att förverkliga cirkulationsplatsen. I stället föreslås en ny korsning, mindre än 100 meter norr om den befintliga. Samtidigt föreslås att oskyddade trafikanter ska styras över till Presterudsvägens västra sida, det vill säga samma sida som campingen.

Överklagar

En sådan lösning skulle ytterligare komplicera trafikläget för campingen och därför valde Sommarvik att överklaga detaljplanen.

– Det har inte varit vår avsikt att förhindra handelsetableringen och därför kommer vi inte att föra planärendet till högre instans, men vi ställer vårt hopp till att tekniska nämnden tar vår propå på allvar och i närtid fullföljer trafiklösningen i korsningen, avslutar Christer Fransson sin skrivelse.

När ärendet var uppe till diskussion i kommunstyrelsen i oktober yrkade Louise Hamilton (MP) på att det skulle byggas en cirkulationsplats för både campingen och varuhuset. Hon drog dock tillbaka sitt yrkande när hon fick veta att en sådan lösning skulle bli minst sju miljoner kronor dyrare än vad som föreslogs i detaljplanen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.