2016-02-08 11:10

2016-02-09 11:04

Scana Machining får ny ägare

NÄRINGSLIV: Motalaföretag tar över

(UPPDATERAD) Scana Machining köps av Motala Verkstad Group AB, MVG.
Det meddelades under måndagen.

Verkstadsföretaget Scana Machining, som är en del av Scana Energy, har länge samarbetat med MVG och nu förvärvas alltså Kristinehamnsföretaget av kompanjonerna i Motala.

Affären träder i kraft den 1 mars.

Förvärvet beskrivs som ett led i MVG:s strategi att vara aktiv inom konsolideringen av tung maskinbearbetning, svetsning och montering inom norra Europa.

– Genom köpet når vi en starkare marknadsposition och större affärsvolymer. Vi får en bättre geografisk närhet till viktiga kunder och leverantörer samt ökar vår konkurrenskraft och attraktion som produktionspartner inom kvalificerad tung maskinbearbetning, svetsning och montering. Synergier som bedöms är bättre kapacitetsutnyttjande och rationaliseringsvinster, säger Björn Lifvergren, vd för MVG i ett pressmeddelande.

– Scana Machining har senaste tiden genomgått stora och mycket positiva förändringar för att anpassa verksamheten till rådande marknadsläge och konkurrenssituation. Tankarna på en nödvändig konsolidering av tung bearbetning har funnits en tid. Nu är det Motala Verkstad Group som har tagit på sig rollen, vilket vi ser som positivt och vi ser med tillförsikt fram emot ett gott samarbete med MVG, kommenterar Sören Andersson vd för Scana Energy.

Varslar i Motala

Samtidigt som MVG köper Scana Machining varslas 22 anställda i Motala om uppsägning.

MVG består efter förvärvet av Motala Verkstad, Fosie Mekaniska och Scana Machining. 2015 hade MVG 110 anställda och omsatte cirka 200 miljoner kronor.

Scana Machining har efter avknoppningen från Rolls-Royce hetat Lyckes industrier och Axcel. Scanakoncernen tog över verksamheten 2011. Enligt ett pressmeddelande från Scana hade bolaget 2014 en omsättning på 64 miljoner norska kronor och ett minusresultat på 35 miljoner norska kronor.

Motala Verkstad är ett av landets äldsta verkstadsföretag. Det grundades 1822 av Baltzar von Platen för att tillverka järndelar till slussar, broar och en hel del annat i samband med byggandet av Göta kanal. Åren 1944-86 ingick Motala Verkstad i Axel Johnson-koncernen. Därefter har bolaget haft flera olika ägare, bland annat Scanakoncernen. Sedan 2011 ägs bolaget av det som 2014 blev Motala Verkstad Group AB.

Verkstadsföretaget Scana Machining, som är en del av Scana Energy, har länge samarbetat med MVG och nu förvärvas alltså Kristinehamnsföretaget av kompanjonerna i Motala.

Affären träder i kraft den 1 mars.

Förvärvet beskrivs som ett led i MVG:s strategi att vara aktiv inom konsolideringen av tung maskinbearbetning, svetsning och montering inom norra Europa.

– Genom köpet når vi en starkare marknadsposition och större affärsvolymer. Vi får en bättre geografisk närhet till viktiga kunder och leverantörer samt ökar vår konkurrenskraft och attraktion som produktionspartner inom kvalificerad tung maskinbearbetning, svetsning och montering. Synergier som bedöms är bättre kapacitetsutnyttjande och rationaliseringsvinster, säger Björn Lifvergren, vd för MVG i ett pressmeddelande.

– Scana Machining har senaste tiden genomgått stora och mycket positiva förändringar för att anpassa verksamheten till rådande marknadsläge och konkurrenssituation. Tankarna på en nödvändig konsolidering av tung bearbetning har funnits en tid. Nu är det Motala Verkstad Group som har tagit på sig rollen, vilket vi ser som positivt och vi ser med tillförsikt fram emot ett gott samarbete med MVG, kommenterar Sören Andersson vd för Scana Energy.

Varslar i Motala

Samtidigt som MVG köper Scana Machining varslas 22 anställda i Motala om uppsägning.

MVG består efter förvärvet av Motala Verkstad, Fosie Mekaniska och Scana Machining. 2015 hade MVG 110 anställda och omsatte cirka 200 miljoner kronor.

Scana Machining har efter avknoppningen från Rolls-Royce hetat Lyckes industrier och Axcel. Scanakoncernen tog över verksamheten 2011. Enligt ett pressmeddelande från Scana hade bolaget 2014 en omsättning på 64 miljoner norska kronor och ett minusresultat på 35 miljoner norska kronor.

Motala Verkstad är ett av landets äldsta verkstadsföretag. Det grundades 1822 av Baltzar von Platen för att tillverka järndelar till slussar, broar och en hel del annat i samband med byggandet av Göta kanal. Åren 1944-86 ingick Motala Verkstad i Axel Johnson-koncernen. Därefter har bolaget haft flera olika ägare, bland annat Scanakoncernen. Sedan 2011 ägs bolaget av det som 2014 blev Motala Verkstad Group AB.