2016-02-08 06:00

2016-02-08 06:00

Missnöje bland föräldrar

BARNOMSORG: Oro över brist på dagbarnvårdare

Många av kommunens dagbarnvårdare börjar komma upp i pensionsålder. Det oroar de föräldrar som har sina barn hos det som tidigare kallades dagmamma.

Erika Sandström är en av de föräldrar som är bekymrad över hur kommunen tänker kring dagbarnvårdare. Hon har sina tre barn hos en dagbarnvårdare som kommer att gå i pension till sommaren.

– Kommunen väljer att inte återbesätta hennes tjänst, säger hon.

Erika Sandström menar att det är flera som tidigare har gått i pension och inte ersatts.

– Det har blivit en markant minskning av antalet dagbarnvårdare i kommunen de senaste åren, fortsätter hon.

Ett antal andra föräldrar som också har sina barn hos dagbarnvårdare har tillsammans gjort en skrivelse där de ifrågasätter kommunens agerande. Till exempel menar de att det är konstigt att kommunen minskar antalet platser hos dagbarnvårdare när det är brist på förskoleplatser.

Föräldrarna är även irriterade över att den lokal som dagbarnvårdarna har tillgång till ska användas som tillfällig förskolelokal, en så kallad sluss.

– Man drar undan fötterna för dem genom att ta bort deras samlingslokal. Dagbarnvårdarna blir mer isolerade och deras vikariesystem faller, säger Erika Sandström.

Hon förstår att kommunen har kris när det gäller förskolelokaler.

– Men det sätt som beslutet tas på och att man inte informerar är under all kritik.

Ska undersöka

Ulf Granhagen (S) är ordförande i skolnämnden.

– Jag har bett förvaltningen att kolla upp hur kösituationen ser ut för dagbarnvårdare. Utifrån det får vi ta ställning till vad vi ska göra, säger han.

Han menar att om det finns ett behov så ska kommunen anställa.

– Det är föräldrarnas val som styr den verksamhet som vi bedriver.

Är det prisskillnad mellan pedagogisk omsorg och förskola?

– Det är egentligen fullständigt ointressant, säger Ulf Granhagen.

Han förklarar att det inte går att få samma pris på pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) som för vanlig förskola.

Enligt Ulf Granhagen har dagbarnvårdarna fått erbjudande om att använda Lekverkstadens lokaler de dagar då det inte är någon verksamhet där.

– Vi är tvungen att göra den rockaden för att klara av barnomsorgen.

Är det lätt att få tag i folk som vill jobba som dagbarnvårdare?

– Det vet inte jag. Är det så att behovet finns så ska vi naturligtvis annonsera och sen får vi se hur det ser ut, om det är lätt att få tag i folk.

Erika Sandström är en av de föräldrar som är bekymrad över hur kommunen tänker kring dagbarnvårdare. Hon har sina tre barn hos en dagbarnvårdare som kommer att gå i pension till sommaren.

– Kommunen väljer att inte återbesätta hennes tjänst, säger hon.

Erika Sandström menar att det är flera som tidigare har gått i pension och inte ersatts.

– Det har blivit en markant minskning av antalet dagbarnvårdare i kommunen de senaste åren, fortsätter hon.

Ett antal andra föräldrar som också har sina barn hos dagbarnvårdare har tillsammans gjort en skrivelse där de ifrågasätter kommunens agerande. Till exempel menar de att det är konstigt att kommunen minskar antalet platser hos dagbarnvårdare när det är brist på förskoleplatser.

Föräldrarna är även irriterade över att den lokal som dagbarnvårdarna har tillgång till ska användas som tillfällig förskolelokal, en så kallad sluss.

– Man drar undan fötterna för dem genom att ta bort deras samlingslokal. Dagbarnvårdarna blir mer isolerade och deras vikariesystem faller, säger Erika Sandström.

Hon förstår att kommunen har kris när det gäller förskolelokaler.

– Men det sätt som beslutet tas på och att man inte informerar är under all kritik.

Ska undersöka

Ulf Granhagen (S) är ordförande i skolnämnden.

– Jag har bett förvaltningen att kolla upp hur kösituationen ser ut för dagbarnvårdare. Utifrån det får vi ta ställning till vad vi ska göra, säger han.

Han menar att om det finns ett behov så ska kommunen anställa.

– Det är föräldrarnas val som styr den verksamhet som vi bedriver.

Är det prisskillnad mellan pedagogisk omsorg och förskola?

– Det är egentligen fullständigt ointressant, säger Ulf Granhagen.

Han förklarar att det inte går att få samma pris på pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) som för vanlig förskola.

Enligt Ulf Granhagen har dagbarnvårdarna fått erbjudande om att använda Lekverkstadens lokaler de dagar då det inte är någon verksamhet där.

– Vi är tvungen att göra den rockaden för att klara av barnomsorgen.

Är det lätt att få tag i folk som vill jobba som dagbarnvårdare?

– Det vet inte jag. Är det så att behovet finns så ska vi naturligtvis annonsera och sen får vi se hur det ser ut, om det är lätt att få tag i folk.