2016-02-04 17:11

2016-02-04 17:11

Avslag i domstol

PRESTERUD

Den näringsidkare som överklagat detaljplanen för Presterud har fått avslag i mark- och miljödomstolen.

Avslaget motiveras med att kommunen inte gjort fel i processen. Rätten konstaterar att det inte varit någon formell brist att kommunstyrelsen har antagit detaljplanen.

Mark- och miljödomstolen instämmer alltså i den bedömning som länsstyrelsen gjort.

Domstolen konstaterar också att överklagarens synpunkter på trafiksituationen inte kan anses vara tillräckligt tunga för att upphäva planen då varken länsstyrelsen, tekniska nämnden eller Trafikverket haft några invändningar kring trafiken.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra handel på den norra delen av fastigheten. Det är Varuhuskedjan MM –Mycket mer för pengarna i Sverige AB som är tänkt att etableras på området.

Avslaget motiveras med att kommunen inte gjort fel i processen. Rätten konstaterar att det inte varit någon formell brist att kommunstyrelsen har antagit detaljplanen.

Mark- och miljödomstolen instämmer alltså i den bedömning som länsstyrelsen gjort.

Domstolen konstaterar också att överklagarens synpunkter på trafiksituationen inte kan anses vara tillräckligt tunga för att upphäva planen då varken länsstyrelsen, tekniska nämnden eller Trafikverket haft några invändningar kring trafiken.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra handel på den norra delen av fastigheten. Det är Varuhuskedjan MM –Mycket mer för pengarna i Sverige AB som är tänkt att etableras på området.