2016-01-29 16:56

2016-01-29 16:56

Debatt om skola

POLITIK: Fortsatt oenighet om placeringen

Torsdagens kommunfullmäktige bjöd på heta debatter. Framför allt var det planerna på teknik- och innovationscenter som väckte känslor.

Den första motionen handlade om att bygga klart Södermalmskolan innan man påbörjar teknik- och innovationscentrum. Alliansen ville att man ska vänta för att barnen inte ska behöva gå i baracker eller liknande under byggperioden. Bjarne Olsson (S) menade att det skulle innebära förseningar och ökade kostnader. Förslaget röstades ner.

Den andra motionen som också hade med teknik- och innovationscenter att göra gick ut på att upphäva beslutet att bygga gymnasieskolan vid Jakobsbergsskolan. Marie Oudin (M) förklarade att det är placeringen som alliansen är emot, inte själva skolan. Även det här förslaget röstades ner av den rödgröna majoriteten.

Centerns motion om att skapa mer lugn i skolmatsalarna gick inte heller igenom. Majoriteten menade att det är rektorns uppdrag och inte politikernas.

– Jag sympatiserar med motionens vällovliga intentioner men det skulle innebära att vi fråntar rektorerna deras ansvar, sa Magnus Wallengren (V).

Alliansen reserverade sig mot besluten.

Den första motionen handlade om att bygga klart Södermalmskolan innan man påbörjar teknik- och innovationscentrum. Alliansen ville att man ska vänta för att barnen inte ska behöva gå i baracker eller liknande under byggperioden. Bjarne Olsson (S) menade att det skulle innebära förseningar och ökade kostnader. Förslaget röstades ner.

Den andra motionen som också hade med teknik- och innovationscenter att göra gick ut på att upphäva beslutet att bygga gymnasieskolan vid Jakobsbergsskolan. Marie Oudin (M) förklarade att det är placeringen som alliansen är emot, inte själva skolan. Även det här förslaget röstades ner av den rödgröna majoriteten.

Centerns motion om att skapa mer lugn i skolmatsalarna gick inte heller igenom. Majoriteten menade att det är rektorns uppdrag och inte politikernas.

– Jag sympatiserar med motionens vällovliga intentioner men det skulle innebära att vi fråntar rektorerna deras ansvar, sa Magnus Wallengren (V).

Alliansen reserverade sig mot besluten.