2016-01-29 14:39

2016-01-29 14:39

Avslår förslag om låst cykelparkering

MEDBORGARFÖRSLAG

Tekniska nämnden har avslagit ett förslag om en låst cykelparkering vid Resecentrum.

Förslagslämnaren vill att det ska byggas en cykelparkering med möjlighet att låsa fast sin cykel, likt den som finns vid resecentrum i Örebro. Tekniska nämnden konstaterar att det skulle kosta cirka 330 000 kronor att bygga och installera en sådan parkering och då tillkommer kostnader för elinstallation.

Frågan har tagits upp för diskussion vid ett kollektivtrafikmöte, men intresset från Värmlandstrafik är för tillfället svagt på grund av bygget av en ny bussdepå. Tekniska nämnden anser dock att förslaget är intressant och vill se en säkrare lösning än i dagsläget. Nämnden uppdrar därför åt förvaltningen att utreda alternativa cykelparkeringar.

Förslagslämnaren vill att det ska byggas en cykelparkering med möjlighet att låsa fast sin cykel, likt den som finns vid resecentrum i Örebro. Tekniska nämnden konstaterar att det skulle kosta cirka 330 000 kronor att bygga och installera en sådan parkering och då tillkommer kostnader för elinstallation.

Frågan har tagits upp för diskussion vid ett kollektivtrafikmöte, men intresset från Värmlandstrafik är för tillfället svagt på grund av bygget av en ny bussdepå. Tekniska nämnden anser dock att förslaget är intressant och vill se en säkrare lösning än i dagsläget. Nämnden uppdrar därför åt förvaltningen att utreda alternativa cykelparkeringar.