2016-01-28 16:19

2016-01-28 16:19

Långmarken tänkbart område för endurobana

VINDKRAFTSPARK: Åkarna väntar på att väg ska byggas

Frågan om en endurobana är inte avgjord – om någon nu verkligen trodde det. Området som nu diskuteras är Långmarken.
– Kommunen ser väl att det är det enda området som de skulle kunna hjälpa till med, säger Peter Gardsiö.

Det är cirka tio år sedan som planerna väcktes om en endurobana vid Strandmossen. Protesterna blev dock för starka. Nästa område att skärskådas var Dretmossen men även där blev det protester från boende.

I slutet av 2012 var det fortfarande Dretmossen som var på tapeten.

Kommunen och enduroåkarna har dock sedan en längre tid fört diskussioner om Långmarken, som ligger cirka en mil nordost om Kristinehamn.

– Vi har blivit anvisade mark och det är inte nära någon bebyggelse, säger Peter Gardsiö.

Svårt få mark

Att få privata markägare att tillhandahålla mark säger han är svårt. En stor del av all mark ägs av skogsbolag och där är det lika besvärligt.

– Det enda skogsbolag upplåter mark till i dag är jakt, fiske och naturvård.

Peter Gardsiö anser att Långmarken är ett sämre område än Dretmossen. Enduroåkarna och kommunen var i höstas där och rekade.

– Som det är nu är området otillgängligt; klippterräng och våtmark.

Området är också ganska litet, enligt Peter Gardsiö cirka en kilometer långt och 250 meter brett. Han säger att det måste bli många kringelkrokar för att det ska bli någon längd att tala om. Området ligger delvis på Hultets 16-kilometersspår. Orienteringsklubben sköter inte längre om spåret, men frågan är ändå om enduroåkarna får köra på det.

En vindkraftspark ska byggas vid Långmarken. Byggstarten var planerad till i höstas, men har skjutits upp. Enduroåkarna väntar nu på att Eolus vind ska bygga en väg fram till den tänkta parken.

– För att se hur marken blir. Hur vägen kommer att förändra terrängen. Man kan hoppas att de bygger vägen i den mest oländiga terrängen och sparar den bra terrängen, säger Peter Gardsiö.

Kommunen ligger lågt

Kommunens miljösamordnare Stefan Johansson uttalar sig försiktigt.

– Långmarken har kommit upp som ett utredningsalternativ, men det finns fortfarande en del frågor kring det området. Vi ska ha ett möte med klubbarna och utreda det vidare.

Det är cirka tio år sedan som planerna väcktes om en endurobana vid Strandmossen. Protesterna blev dock för starka. Nästa område att skärskådas var Dretmossen men även där blev det protester från boende.

I slutet av 2012 var det fortfarande Dretmossen som var på tapeten.

Kommunen och enduroåkarna har dock sedan en längre tid fört diskussioner om Långmarken, som ligger cirka en mil nordost om Kristinehamn.

– Vi har blivit anvisade mark och det är inte nära någon bebyggelse, säger Peter Gardsiö.

Svårt få mark

Att få privata markägare att tillhandahålla mark säger han är svårt. En stor del av all mark ägs av skogsbolag och där är det lika besvärligt.

– Det enda skogsbolag upplåter mark till i dag är jakt, fiske och naturvård.

Peter Gardsiö anser att Långmarken är ett sämre område än Dretmossen. Enduroåkarna och kommunen var i höstas där och rekade.

– Som det är nu är området otillgängligt; klippterräng och våtmark.

Området är också ganska litet, enligt Peter Gardsiö cirka en kilometer långt och 250 meter brett. Han säger att det måste bli många kringelkrokar för att det ska bli någon längd att tala om. Området ligger delvis på Hultets 16-kilometersspår. Orienteringsklubben sköter inte längre om spåret, men frågan är ändå om enduroåkarna får köra på det.

En vindkraftspark ska byggas vid Långmarken. Byggstarten var planerad till i höstas, men har skjutits upp. Enduroåkarna väntar nu på att Eolus vind ska bygga en väg fram till den tänkta parken.

– För att se hur marken blir. Hur vägen kommer att förändra terrängen. Man kan hoppas att de bygger vägen i den mest oländiga terrängen och sparar den bra terrängen, säger Peter Gardsiö.

Kommunen ligger lågt

Kommunens miljösamordnare Stefan Johansson uttalar sig försiktigt.

– Långmarken har kommit upp som ett utredningsalternativ, men det finns fortfarande en del frågor kring det området. Vi ska ha ett möte med klubbarna och utreda det vidare.