2016-01-28 09:59

2016-01-28 09:59

Föreslår rätt till äldre-boende för alla över 85

MOTION: KD föreslår att individen får avgöra när det är dags för flytt

Kristdemokraterna, med Ove Bengtsson i spetsen, vill att 85-åringar ska ha rätt att få en plats på ett äldreboende om de så önskar. Vare sig de har ett vårdbehov eller inte.
En flytt ska sedan ske inom tre månader, föreslår KD.

Det är i en motion till kommunfullmäktige som Kristdemokraterna lägger fram sitt förslag.

Fler äldre

– Antalet äldre ökar i vårt land och i vår kommun de kommande åren. De äldre är också friskare nu än tidigare. Men oro finns ofta hos den gamle för hur det blir den dag som ork och lust sviktar, skriver partiet.

KD understryker att äldre personer ska få leva ett värdigt och tryggt liv och därför vill de att kommunen värnar de äldres rätt att bestämma över sina egna liv så långt det är möjligt.

– Vi vill ge äldre över 85 år rätt till äldreboende när man så önskar. Är jag 85 plus så bereds jag en plats på äldreboende den dag jag vill det, föreslår Kristdemokraterna.

Partiet menar att de flesta vill bo hemma så länge det går. Därför behöver förslaget inte innebära ett ökat tryck på äldreboendena i kommunen. Någon djupare ekonomisk analys än så är det inte i motionen.

Men för den enskilde gör det stor skillnad att ha en vetskap om att man själv får avgöra när det är dags för en plats för ett äldreboende, enligt Kristdemokraterna.

En trygghet

Att veta att man inte kan bli nekad en plats leder förmodligen till ett ökat välbefinnande och ökad trygghet, menar KD.

Partiet vill att fullmäktige beslutar att alla som fyllt 85 år får rätt att själv ta beslut om flytt till äldreboende och att ett beslut om flytt verkställs inom en tremånadsperiod.

KD gör även en markering om att partiet vill att motionen hanteras under året.

För ett antal motioner som alliansen lämnat in har det dragit ut rejält på tiden innan ärendet beretts på tjänstemannanivå och sedan beslutats om politiskt.

Det är i en motion till kommunfullmäktige som Kristdemokraterna lägger fram sitt förslag.

Fler äldre

– Antalet äldre ökar i vårt land och i vår kommun de kommande åren. De äldre är också friskare nu än tidigare. Men oro finns ofta hos den gamle för hur det blir den dag som ork och lust sviktar, skriver partiet.

KD understryker att äldre personer ska få leva ett värdigt och tryggt liv och därför vill de att kommunen värnar de äldres rätt att bestämma över sina egna liv så långt det är möjligt.

– Vi vill ge äldre över 85 år rätt till äldreboende när man så önskar. Är jag 85 plus så bereds jag en plats på äldreboende den dag jag vill det, föreslår Kristdemokraterna.

Partiet menar att de flesta vill bo hemma så länge det går. Därför behöver förslaget inte innebära ett ökat tryck på äldreboendena i kommunen. Någon djupare ekonomisk analys än så är det inte i motionen.

Men för den enskilde gör det stor skillnad att ha en vetskap om att man själv får avgöra när det är dags för en plats för ett äldreboende, enligt Kristdemokraterna.

En trygghet

Att veta att man inte kan bli nekad en plats leder förmodligen till ett ökat välbefinnande och ökad trygghet, menar KD.

Partiet vill att fullmäktige beslutar att alla som fyllt 85 år får rätt att själv ta beslut om flytt till äldreboende och att ett beslut om flytt verkställs inom en tremånadsperiod.

KD gör även en markering om att partiet vill att motionen hanteras under året.

För ett antal motioner som alliansen lämnat in har det dragit ut rejält på tiden innan ärendet beretts på tjänstemannanivå och sedan beslutats om politiskt.