2016-01-21 15:50

2016-01-21 15:50

Turistsatsning på Väneröar

KRISTINEHAMN: Stränder ska frigöras

Träd och andra växter irriterar besökare i Vänerskärgården. Nu ska Kristinehamns kommun åtgärda detta på tre öar.

Kristinehamns kommun jobbar aktivt för att få fler besökare i skärgården. Efter flera års lobbyingarbete är det nu klart att kommunen får dispens att röja träd på tre öar; Alvön, Långön och Kalvön.

Planerade aktiviteter är att i första hand plocka bort utvalda träd på alla tre öar där badgäster vistas.

I dag har vegetationen tagit över på flera platser och den äter upp de små sandstränder som finns och skapar skugga vilket enligt kommunen väcker irritation bland besökare.

Den lilla sandstranden som i dag finns kvar på Långön kommer att restaureras och återskapas till vad den en gång i tiden var.

Kommunens målsättning är att samtliga platser ska bli trevligare för kommande sommars badgäster som anländer med m/s Hulda, m/f Vålön eller med egen båt.

Kristinehamns kommun jobbar aktivt för att få fler besökare i skärgården. Efter flera års lobbyingarbete är det nu klart att kommunen får dispens att röja träd på tre öar; Alvön, Långön och Kalvön.

Planerade aktiviteter är att i första hand plocka bort utvalda träd på alla tre öar där badgäster vistas.

I dag har vegetationen tagit över på flera platser och den äter upp de små sandstränder som finns och skapar skugga vilket enligt kommunen väcker irritation bland besökare.

Den lilla sandstranden som i dag finns kvar på Långön kommer att restaureras och återskapas till vad den en gång i tiden var.

Kommunens målsättning är att samtliga platser ska bli trevligare för kommande sommars badgäster som anländer med m/s Hulda, m/f Vålön eller med egen båt.