2016-01-21 17:08

2016-01-21 17:08

Personal bekymrad inför schemaförändring

SOCIALTJÄNSTEN: Delade turer ska försvinna

Politikerna har fattat beslut om att avskaffa de delade turerna på det särskilda boendet Sannagården. Personalen är orolig över hur schemat ska komma att bli.

Den rödgröna majoriteten utlovade att ta bort de delade turerna inom äldreomsorgen. Statliga pengar till socialförvaltningen har gjort att nämnden fattat beslut om att öka bemanningen på Sannagården för att få bort de delade turerna. Målet är att det ska bli bättre för de som bor där och att arbetsmiljön ska förbättras. Men frågor har väckts om hur det nya schemat ska bli.

Anki Lumberg sitter i den fackliga styrelsen i Kommunal i Kristinehamn och hon förklarar att arbetet med schema nu pågår.

I dag är det 70 delade turer på en avdelning på tolv veckor. I stället skulle det kunna bli en långtur per tolv veckor, en arbetsdag som skulle börja klockan åtta på morgonen och sluta klockan åtta på kvällen.

Men det finns olika varianter på schemat, en av dem är ökad bemanning på helgen men det skulle innebära fler poolturer, det vill säga att personalen får rycka in där de behövs just den dagen, och det är personalen inte så intresserade av. En annan variant är att ha en delad tur, fyra gånger per år och anställd.

– Man inför en tur som är ännu sämre än den delade turen, säger Anki Lumberg och menar att politikerna har sagt nej till att ha en delad tur kvar.

Genom att öka bemanningen på avdelningen från 17 till 19 personer får man bort de 70 delade turerna men det räcker inte riktigt ända fram.

Lars Nilsson (S) är ordförande i socialnämnden och han förklarar att politikerna inte ska lägga sig i hur schemat ser ut men några delade turer ska det inte bli. Det är upp till förvaltningen att få till ett schema som är så bra som möjligt.

Socialchef Eva-Lotta Lindskog förklarar att man ännu inte har ett färdigt schemaförslag att ta ställning till. Hittills har det varit utkast. Hon menar att personalen kommer att få mer information.

Har ni lyckats kommunicera det här med personalen?

– Nej inte alls, säger Eva-Lotta Lindskog och förklarar att under måndagen kommer ett oberoende schemaföretag att presentera ett förslag.

Den rödgröna majoriteten utlovade att ta bort de delade turerna inom äldreomsorgen. Statliga pengar till socialförvaltningen har gjort att nämnden fattat beslut om att öka bemanningen på Sannagården för att få bort de delade turerna. Målet är att det ska bli bättre för de som bor där och att arbetsmiljön ska förbättras. Men frågor har väckts om hur det nya schemat ska bli.

Anki Lumberg sitter i den fackliga styrelsen i Kommunal i Kristinehamn och hon förklarar att arbetet med schema nu pågår.

I dag är det 70 delade turer på en avdelning på tolv veckor. I stället skulle det kunna bli en långtur per tolv veckor, en arbetsdag som skulle börja klockan åtta på morgonen och sluta klockan åtta på kvällen.

Men det finns olika varianter på schemat, en av dem är ökad bemanning på helgen men det skulle innebära fler poolturer, det vill säga att personalen får rycka in där de behövs just den dagen, och det är personalen inte så intresserade av. En annan variant är att ha en delad tur, fyra gånger per år och anställd.

– Man inför en tur som är ännu sämre än den delade turen, säger Anki Lumberg och menar att politikerna har sagt nej till att ha en delad tur kvar.

Genom att öka bemanningen på avdelningen från 17 till 19 personer får man bort de 70 delade turerna men det räcker inte riktigt ända fram.

Lars Nilsson (S) är ordförande i socialnämnden och han förklarar att politikerna inte ska lägga sig i hur schemat ser ut men några delade turer ska det inte bli. Det är upp till förvaltningen att få till ett schema som är så bra som möjligt.

Socialchef Eva-Lotta Lindskog förklarar att man ännu inte har ett färdigt schemaförslag att ta ställning till. Hittills har det varit utkast. Hon menar att personalen kommer att få mer information.

Har ni lyckats kommunicera det här med personalen?

– Nej inte alls, säger Eva-Lotta Lindskog och förklarar att under måndagen kommer ett oberoende schemaföretag att presentera ett förslag.