2016-01-21 14:17

2016-01-21 14:23

Katter och personal trivs i de nya lokalerna

DJURSKYDDET: Bättre lokaler för verksamheten

Flyttlasset har gått och Djurskyddet har nu flyttat in i de nya lokalerna på Stampbrogatan. I den ljusa och luftiga miljön trivs både djur och personal.
– Det här känns som en nystart för verksamheten, säger Moa Nygren på djurhemmet.

Djurhemmet hade sedan länge växt ur sina tidigare lokaler som var i dåligt skick och för trånga för den växande verksamheten.

– De uppfyllde inte riktigt den lagstiftning vi har i dag, förklarar Moa Nygren.

Det nya huset på drygt 250 kvadratmeter är ljust och luftigt. Här finns fem rum för katterna på djurhemmet och ett för inackorderingar. Rummen har inretts med klätterställningar, soffor och mjuka korgar. Just nu är det endast tiotalet katter som bor här, eftersom man inte tog emot några nya innan flytten.

Bättre miljö

Djurhemmet har plats för drygt 40 katter och 15 inackorderingar.

– Här är miljön mycket bättre för katterna, arbetsmiljön är bättre för personalen och lokalen är handikappanpassad för att man ska kunna komma in med rullstol, förklarar Moa.

Det finns också ett mindre rum för katter som behöver mer lugn och ro. Här kan till exempel honor som väntar ungar vara, eller katter som av olika anledningar behöver hållas under uppsikt. Planen är också att ställa i ordning ett rum där hundar kan vistas temporärt på dagtid i väntan på jourhem.

Ägaransvar

Katterna som kommer till djurhemmet har alla olika bakgrunder. Det kan vara polisen som hör av sig efter att vanvårdade djur har upptäckts, privatpersoner kan ha hittat hemlösa katter utomhus eller så är det kattägare som av olika skäl måste lämna bort sina djur.

– Det kan handla om allt från skilsmässor till allergier i familjen som gör att de inte kan behålla katten, säger Moa.

Tyvärr förekommer det också allt för ofta att djurägare inte tar sitt ansvar. Den söta lilla kattungen växer upp och blir inte lika intressant längre.

– Folk måste ta sitt ägaransvar. Ett djur är inte något slit och släng, säger Moa.

Utveckla

Djurhemmet har öppet alla dagar i veckan. Moa Nygren och Kristina Gustafsson är anställda för att sköta verksamheten tillsammans med volontärer. De vill att djurhemmet ska kännas levande och välkomnande. En tanke är att utvidga verksamheten och använda lokalerna till fler aktiviteter.

– Planen är också att försöka utveckla samarbetet med projektet Värmlands framtid som jobbar med ungdomar som hamnat utanför arbetsmarknaden, säger Moa.

En tanke är att ungdomar skulle kunna komma till djurhemmet för att lära sig och ta del av den dagliga verksamheten.

Ideell förening

Djurskyddet är en helt ideell förening som är beroende av sponsorer och ekonomisk stöttning från privatpersoner.

– Medlemskapen och gåvorna är otroligt viktiga för oss. Utan dem skulle vi inte gå runt, förklarar Moa.

Djurhemmet hade sedan länge växt ur sina tidigare lokaler som var i dåligt skick och för trånga för den växande verksamheten.

– De uppfyllde inte riktigt den lagstiftning vi har i dag, förklarar Moa Nygren.

Det nya huset på drygt 250 kvadratmeter är ljust och luftigt. Här finns fem rum för katterna på djurhemmet och ett för inackorderingar. Rummen har inretts med klätterställningar, soffor och mjuka korgar. Just nu är det endast tiotalet katter som bor här, eftersom man inte tog emot några nya innan flytten.

Bättre miljö

Djurhemmet har plats för drygt 40 katter och 15 inackorderingar.

– Här är miljön mycket bättre för katterna, arbetsmiljön är bättre för personalen och lokalen är handikappanpassad för att man ska kunna komma in med rullstol, förklarar Moa.

Det finns också ett mindre rum för katter som behöver mer lugn och ro. Här kan till exempel honor som väntar ungar vara, eller katter som av olika anledningar behöver hållas under uppsikt. Planen är också att ställa i ordning ett rum där hundar kan vistas temporärt på dagtid i väntan på jourhem.

Ägaransvar

Katterna som kommer till djurhemmet har alla olika bakgrunder. Det kan vara polisen som hör av sig efter att vanvårdade djur har upptäckts, privatpersoner kan ha hittat hemlösa katter utomhus eller så är det kattägare som av olika skäl måste lämna bort sina djur.

– Det kan handla om allt från skilsmässor till allergier i familjen som gör att de inte kan behålla katten, säger Moa.

Tyvärr förekommer det också allt för ofta att djurägare inte tar sitt ansvar. Den söta lilla kattungen växer upp och blir inte lika intressant längre.

– Folk måste ta sitt ägaransvar. Ett djur är inte något slit och släng, säger Moa.

Utveckla

Djurhemmet har öppet alla dagar i veckan. Moa Nygren och Kristina Gustafsson är anställda för att sköta verksamheten tillsammans med volontärer. De vill att djurhemmet ska kännas levande och välkomnande. En tanke är att utvidga verksamheten och använda lokalerna till fler aktiviteter.

– Planen är också att försöka utveckla samarbetet med projektet Värmlands framtid som jobbar med ungdomar som hamnat utanför arbetsmarknaden, säger Moa.

En tanke är att ungdomar skulle kunna komma till djurhemmet för att lära sig och ta del av den dagliga verksamheten.

Ideell förening

Djurskyddet är en helt ideell förening som är beroende av sponsorer och ekonomisk stöttning från privatpersoner.

– Medlemskapen och gåvorna är otroligt viktiga för oss. Utan dem skulle vi inte gå runt, förklarar Moa.