2016-01-21 10:31

2016-01-21 10:31

Fyra av tio är inte födda i Sverige

NÄRINGSLIV: Många kommer utifrån

Under sitt första halvår som rådgivare har Sven-Åke Kvaldén upplevt en trevlig höst.
Det har varit bra fart på tillströmningen till Nyföretagarcentrum och många hör till gruppen nysvenskar.

Sven-Åke Kvaldén har gått igenom statistiken för hösten och har sett några trender. Det är två tredjedelar män som besöker rådgivningen.

– Spontant kan jag känna att vi får lägga mer krut på att locka kvinnor, säger han.

60 procent av dem som kommer är arbetslösa eller mellan två jobb som de säger. För många är eget företag en chans att få en anställning, men det är inte enbart av godo att så många arbetslösa kommer.

– Startar man eget företag enbart för att få ett jobb tror jag att man har en väldigt brant uppförsbacke. Du måste ha en idé eller produkt du kan sälja.

Lämna det trygga

– Samtidigt kan arbetslösheten vara den sista detaljen som knuffar någon ur trygghetszonen. Så det finns två sidor av det, säger Sven-Åke Kvaldén.

En annan stor grupp är utrikes födda. Fyra av tio besökare under hösten har den bakgrunden. Många av dem har drivit företag i sitt tidigare hemland och har ett helt annat utgångsläge än många andra besökare.

– Men de har också andra problem. För att kunna driva ett företag måste du vara insatt i den svenska lagstiftningen och de skatteregler som gäller.

Att kunna språket är också viktigt menar Sven-Åke Kvaldén.

– Säg att du driver en restaurang och så kommer det in en person som är allergiker. Då måste du förstå vad personen frågar om, säger han.

I sådana lägen försöker Sven-Åke Kvaldén hjälpa personen att få en praktikplats eller liknande för att på så sätt lära sig språket.

– Så du ser, det är lite olika frågeställningar man ställs inför, avslutar han.

Sven-Åke Kvaldén har gått igenom statistiken för hösten och har sett några trender. Det är två tredjedelar män som besöker rådgivningen.

– Spontant kan jag känna att vi får lägga mer krut på att locka kvinnor, säger han.

60 procent av dem som kommer är arbetslösa eller mellan två jobb som de säger. För många är eget företag en chans att få en anställning, men det är inte enbart av godo att så många arbetslösa kommer.

– Startar man eget företag enbart för att få ett jobb tror jag att man har en väldigt brant uppförsbacke. Du måste ha en idé eller produkt du kan sälja.

Lämna det trygga

– Samtidigt kan arbetslösheten vara den sista detaljen som knuffar någon ur trygghetszonen. Så det finns två sidor av det, säger Sven-Åke Kvaldén.

En annan stor grupp är utrikes födda. Fyra av tio besökare under hösten har den bakgrunden. Många av dem har drivit företag i sitt tidigare hemland och har ett helt annat utgångsläge än många andra besökare.

– Men de har också andra problem. För att kunna driva ett företag måste du vara insatt i den svenska lagstiftningen och de skatteregler som gäller.

Att kunna språket är också viktigt menar Sven-Åke Kvaldén.

– Säg att du driver en restaurang och så kommer det in en person som är allergiker. Då måste du förstå vad personen frågar om, säger han.

I sådana lägen försöker Sven-Åke Kvaldén hjälpa personen att få en praktikplats eller liknande för att på så sätt lära sig språket.

– Så du ser, det är lite olika frågeställningar man ställs inför, avslutar han.