2016-01-19 16:21

2016-01-19 16:21

Osäkert om teaterpengar

KULTURNÄMNDEN

Tjänstemännen föreslog att det inte ska bli några mer pengar till kulturnämnden för att betala ut till Christinateaterns intresseförening. Men kommunstyrelsens arbetsutskott ville under tisdagen inte tycka till i ärendet utan förde det till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.

Nämnden har ansökt om ytterligare 125 000 kronor för ett tillfälligt föreningsbidrag till intresseföreningen. Pengarna är tänkta att täcka intresseföreningens kostnader fram till teatern är ombyggd från januari till maj i år.

Nämnden har ansökt om ytterligare 125 000 kronor för ett tillfälligt föreningsbidrag till intresseföreningen. Pengarna är tänkta att täcka intresseföreningens kostnader fram till teatern är ombyggd från januari till maj i år.