2016-01-19 16:11

2016-01-19 16:11

Fel utgå från Karlstad

REMISSVAR

Kristinehamns kommun har fått möjlighet att yttra sig om det planerade regionala trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2017 till 2021 för Värmlands län.

Förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram är på flera sätt bättre än nu gällande program, menar kommunen.

Men det finns också invändningar. Från kommunen anser man att den regionala bild som beskrivs är missvisande och leder till slutsatser som inte verkar stämma med inriktningen att satsa i starka stråk som leder till ökad pendling och regional tillväxt. Man utgår från Karlstad som nod i länet och det anges att befolkningskoncentrationen finns längs ”Vänerbeckenet”.

Kristinehamns kommun anser att det är mer relevant att utgå från Region Värmlands strukturbilder över befolkningskoncentrationer samt utpekade stråk i Region Värmlands länstransportplan, bland annat E18 och Värmlandsbanan för att förstå var de bästa förutsättningarna för pendling finns.

Förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram är på flera sätt bättre än nu gällande program, menar kommunen.

Men det finns också invändningar. Från kommunen anser man att den regionala bild som beskrivs är missvisande och leder till slutsatser som inte verkar stämma med inriktningen att satsa i starka stråk som leder till ökad pendling och regional tillväxt. Man utgår från Karlstad som nod i länet och det anges att befolkningskoncentrationen finns längs ”Vänerbeckenet”.

Kristinehamns kommun anser att det är mer relevant att utgå från Region Värmlands strukturbilder över befolkningskoncentrationer samt utpekade stråk i Region Värmlands länstransportplan, bland annat E18 och Värmlandsbanan för att förstå var de bästa förutsättningarna för pendling finns.