2016-01-19 15:54

2016-01-20 08:37

Djurskyddet slår larm

DJURLIV: Kan inte leva på enbart bröd

Djurskyddet i Kristinehamn har under många år utfordrat övervintrande änder i Kristinehamn och i Björneborg. Men i vinter ser fåglarna ut att bli utan mat.

Normalt sett flyttar änderna då de får svårt att finna föda på grund av vintern. Men eftersom vänliga människor matar änderna med bröd stora delar av året stannar fåglarna kvar över vintern.

Problemet är att de inte klarar sig på bröd allena, de behöver mer näringsriktig föda också. Därför har Djurskyddet i Kristinehamn ställt upp och matat änder vid Vågbron i Kristinehamn och vid dammen i Björneborg. Kostnaden för maten har Kristinehamns kommun stått för.

Kalla handen

Men nu är det stopp för det. När Djurskyddet hörde av sig till ansvarig tjänsteman blev det kalla handen. Det blir inga pengar till fågelmat i år.

– Jag har blivit kontaktad av både Djurskyddet och av varandra oberoende privatpersoner som frågat om bidrag för att mata änder. När jag tittat tillbaka finns det inga tidigare beslut om att vi ska betala för fågelmaten, säger gatuchef Sofia Elfström.

Hon tillägger att Djurskyddet i samma veva lämnade in en begäran om föreningsbidrag.

Föreningsbidrag

– Därför har jag och ekonomichefen diskuterat saken och kommit fram till att ett kommunalt föreningsbidrag är att föredra. Då kan de använda pengarna som de vill, säger Sofia Elfström.

Nu har Djurskyddet gjort en hemställan till kommunfullmäktige om att föreningen beviljas ett anslag för fågelfoder för en maxsumma på 15 000 kronor för Kristinehamn och 5 000 kronor för Björneborg. Man begär också att ärendet ska behandlas skyndsamt.

Enligt tidigare års inventeringar rör det sig om drygt 500 änder som övervintrar i Kristinehamn och Björneborg.

Normalt sett flyttar änderna då de får svårt att finna föda på grund av vintern. Men eftersom vänliga människor matar änderna med bröd stora delar av året stannar fåglarna kvar över vintern.

Problemet är att de inte klarar sig på bröd allena, de behöver mer näringsriktig föda också. Därför har Djurskyddet i Kristinehamn ställt upp och matat änder vid Vågbron i Kristinehamn och vid dammen i Björneborg. Kostnaden för maten har Kristinehamns kommun stått för.

Kalla handen

Men nu är det stopp för det. När Djurskyddet hörde av sig till ansvarig tjänsteman blev det kalla handen. Det blir inga pengar till fågelmat i år.

– Jag har blivit kontaktad av både Djurskyddet och av varandra oberoende privatpersoner som frågat om bidrag för att mata änder. När jag tittat tillbaka finns det inga tidigare beslut om att vi ska betala för fågelmaten, säger gatuchef Sofia Elfström.

Hon tillägger att Djurskyddet i samma veva lämnade in en begäran om föreningsbidrag.

Föreningsbidrag

– Därför har jag och ekonomichefen diskuterat saken och kommit fram till att ett kommunalt föreningsbidrag är att föredra. Då kan de använda pengarna som de vill, säger Sofia Elfström.

Nu har Djurskyddet gjort en hemställan till kommunfullmäktige om att föreningen beviljas ett anslag för fågelfoder för en maxsumma på 15 000 kronor för Kristinehamn och 5 000 kronor för Björneborg. Man begär också att ärendet ska behandlas skyndsamt.

Enligt tidigare års inventeringar rör det sig om drygt 500 änder som övervintrar i Kristinehamn och Björneborg.