2016-01-15 16:04

2016-01-15 16:04

Planerar för flerbostadshus

SANNAKAJEN: Kristinehamnsbostäder vill bygga sexvåningshus

Kristinehamnsbostäder har långt framskridna planer på att bygga två sexvåningshus på Sannakajen.
Sannolikt blir det senioranpassade bostäder, eftersom det finns en efterfrågan på den typen av lägenheter.

– Vi har nu begärt en ändring av detaljplanen för att kunna bygga, säger vd Urban E Linder.

Ärendet kommer därmed upp på kommunstyrelsens arbetsutskott i morgon. Politikerna ska då få ta ställning till om ett nytt planuppdrag ska ges. Den nuvarande planen för området Sannakajen tillåter inte högre bostäder än två våningar.

Kristinehamnsbostäder vill bygga minst sex våningar.

– Det här ska vara bostäder där man kan bo långt upp i åldrarna och då vill man ha hiss. För att få ekonomi i projektet behöver vi bygga på höjden, förklarar Urban E Linder.

Den enkätundersökning som Kristinehamnsbostäder gjort visar att det finns ett intresse för seniorbostäder.

– Man vill ha en god tillgänglighet och gemensamhetslokaler.

Tvåor och treor

I en första etapp vill kommunala bostadsbolaget bygga två hus med totalt 42 lägenheter. Om samtliga eller ett antal av dem blir seniorbostäder får framtiden utvisa.

Tanken är att det ska vara fyra lägenheter per våning, men enbart två högst upp. Det man vill bygga är tvåor och treor.

– Det är den typen av lägenheter som målgruppen efterfrågar, säger Urban E Linder.

Varje lägenhet kommer få en modern nybyggnadsstandard och hyresnivåerna kommer att landa på omkring 7500 till 8500 kronor i månaden.

– Nyproduktionspriserna ligger där. Jag har full respekt för att många tycker att det är mycket pengar. Men det går inte att bygga för hyror på 4000 till 5000 kronor i månaden. Vi vänder på varje krona och jag vill understryka att det inte är några lyxlägenheter som det handlar om utan normal nybyggnadsstandard.

Längre fram finns tankar kring en andra etapp med ytterligare ett flervåningshus på sju eller åtta våningar. I begäran om ny detaljplan föreslås en maxhöjd på åtta våningar. Etapp två ligger dock en bit fram i tiden och är helt beroende av att det finns personer som vill flytta in.

Budget

Även första etappen förutsätter att Kristinehamnsbostäder får tillräckligt många intresserade samt att styrelsen anser sig klara budgeten. Kostnaden för de första två husen kommer att landa på cirka 75 miljoner kronor.

Går allt enligt planerna kan lägenheterna vara inflyttningsklara tidigt 2018. Detaljplaneprocessen tar minst tio månader.

– Vi tänker oss att vi kan genomföra en upphandling av byggnationen parallellt med detaljplaneprocessen så bygget kan komma i gång i slutet av året. Sedan tar det cirka ett år att bygga, avslutar Urban E Linder.

– Vi har nu begärt en ändring av detaljplanen för att kunna bygga, säger vd Urban E Linder.

Ärendet kommer därmed upp på kommunstyrelsens arbetsutskott i morgon. Politikerna ska då få ta ställning till om ett nytt planuppdrag ska ges. Den nuvarande planen för området Sannakajen tillåter inte högre bostäder än två våningar.

Kristinehamnsbostäder vill bygga minst sex våningar.

– Det här ska vara bostäder där man kan bo långt upp i åldrarna och då vill man ha hiss. För att få ekonomi i projektet behöver vi bygga på höjden, förklarar Urban E Linder.

Den enkätundersökning som Kristinehamnsbostäder gjort visar att det finns ett intresse för seniorbostäder.

– Man vill ha en god tillgänglighet och gemensamhetslokaler.

Tvåor och treor

I en första etapp vill kommunala bostadsbolaget bygga två hus med totalt 42 lägenheter. Om samtliga eller ett antal av dem blir seniorbostäder får framtiden utvisa.

Tanken är att det ska vara fyra lägenheter per våning, men enbart två högst upp. Det man vill bygga är tvåor och treor.

– Det är den typen av lägenheter som målgruppen efterfrågar, säger Urban E Linder.

Varje lägenhet kommer få en modern nybyggnadsstandard och hyresnivåerna kommer att landa på omkring 7500 till 8500 kronor i månaden.

– Nyproduktionspriserna ligger där. Jag har full respekt för att många tycker att det är mycket pengar. Men det går inte att bygga för hyror på 4000 till 5000 kronor i månaden. Vi vänder på varje krona och jag vill understryka att det inte är några lyxlägenheter som det handlar om utan normal nybyggnadsstandard.

Längre fram finns tankar kring en andra etapp med ytterligare ett flervåningshus på sju eller åtta våningar. I begäran om ny detaljplan föreslås en maxhöjd på åtta våningar. Etapp två ligger dock en bit fram i tiden och är helt beroende av att det finns personer som vill flytta in.

Budget

Även första etappen förutsätter att Kristinehamnsbostäder får tillräckligt många intresserade samt att styrelsen anser sig klara budgeten. Kostnaden för de första två husen kommer att landa på cirka 75 miljoner kronor.

Går allt enligt planerna kan lägenheterna vara inflyttningsklara tidigt 2018. Detaljplaneprocessen tar minst tio månader.

– Vi tänker oss att vi kan genomföra en upphandling av byggnationen parallellt med detaljplaneprocessen så bygget kan komma i gång i slutet av året. Sedan tar det cirka ett år att bygga, avslutar Urban E Linder.