2016-01-15 06:00

2016-01-15 06:00

Löften till medborgarna

POLISEN: Ska öka tryggheten

Polisen har i samverkan med Kristinehamns kommun påbörjat arbetet med att utforma medborgarlöften. Nu ska medborgarna få möjlighet att lämna synpunkter på hur de upplever tryggheten i Kristinehamn.

Förra året skedde en omorganisation inom polisen då de tidigare 21 polismyndigheterna slogs samman till en enda.

– I samband med omorganisationen fick polisen en ny styrmodell. I den sätter vi medborgaren i centrum och ska jobba mer med den lokala problembilden än vi har gjort tidigare, säger Joakim Nyman, kanslichef för lokalpolisområde Kristinehamn.

En del i det arbetet är att polisen ska skriva lokala löften till medborgarna. Löftena utarbetas i nära samverkan med Kristinehamns kommun. Från kommunen leds arbetet av kanslichef Peter Eskebrink och Annelie Viker, jämställdhets- och demokratistrateg.

– Tillsammans är vi starkare, menar Joakim Nyman.

Lokal lägesbild

Det första steget är att skapa en lokal lägesbild genom att hämta in underlag från kommunen, medborgarna, brottsstatistik och polisens egna medarbetare.

– Vi ska titta på vad som är problembilden.

För att få in underlag från kommunens medarbetare förklarar Peter Eskebrink att man kommer att skicka ut frågeställningar till arbetsplatsträffarna.

– Senast sista februari vill vi få in svar på vad medarbetarna i Kristinehamns kommun tycker, säger han.

Tryggheten

Medborgarnas synpunkter ska till stor del fångas upp i polisens dagliga arbete. Man kommer att fokusera på hur folk upplever tryggheten i Kristinehamn, vilka problem som finns och om det är någon tid eller plats där problemen upplevs vara större. Målet är att försöka nå ut brett för att så många som möjligt ska kunna vara med och påverka. Kommunen har olika nätverk mot exempelvis skola och landsbygd som man kommer att använda sig av i arbetet.

– Vissa grupper i samhället kanske känner sig extra otrygga, så därför är det viktigt med riktade insatser, menar Annelie Viker.

Konkreta aktiviteter

När lägesbilden är klar ska polisens medborgarlöften formuleras. De kommer därefter att skrivas på av lokalpolisområdeschef Lars Serenander och kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S).

– Medborgarlöftena ska innehålla effektmål. Alltså vad vi vill uppnå för något och vilka konkreta aktiviteter vi ska genomföra för att nå dit, förklarar Joakim Nyman.

Klart i maj

Om allt går enligt planerna ska medborgarlöftena presenteras i maj. De gäller i ett år och därefter kommer de att utvärderas.

Från kommunens sida ser man mycket positivt på den här formen av samverkan.

– Att samverka med olika myndigheter är a och o för att samhället ska fungera. Vi måste sträva mot samma mål, säger Peter Eskebrink.

Förra året skedde en omorganisation inom polisen då de tidigare 21 polismyndigheterna slogs samman till en enda.

– I samband med omorganisationen fick polisen en ny styrmodell. I den sätter vi medborgaren i centrum och ska jobba mer med den lokala problembilden än vi har gjort tidigare, säger Joakim Nyman, kanslichef för lokalpolisområde Kristinehamn.

En del i det arbetet är att polisen ska skriva lokala löften till medborgarna. Löftena utarbetas i nära samverkan med Kristinehamns kommun. Från kommunen leds arbetet av kanslichef Peter Eskebrink och Annelie Viker, jämställdhets- och demokratistrateg.

– Tillsammans är vi starkare, menar Joakim Nyman.

Lokal lägesbild

Det första steget är att skapa en lokal lägesbild genom att hämta in underlag från kommunen, medborgarna, brottsstatistik och polisens egna medarbetare.

– Vi ska titta på vad som är problembilden.

För att få in underlag från kommunens medarbetare förklarar Peter Eskebrink att man kommer att skicka ut frågeställningar till arbetsplatsträffarna.

– Senast sista februari vill vi få in svar på vad medarbetarna i Kristinehamns kommun tycker, säger han.

Tryggheten

Medborgarnas synpunkter ska till stor del fångas upp i polisens dagliga arbete. Man kommer att fokusera på hur folk upplever tryggheten i Kristinehamn, vilka problem som finns och om det är någon tid eller plats där problemen upplevs vara större. Målet är att försöka nå ut brett för att så många som möjligt ska kunna vara med och påverka. Kommunen har olika nätverk mot exempelvis skola och landsbygd som man kommer att använda sig av i arbetet.

– Vissa grupper i samhället kanske känner sig extra otrygga, så därför är det viktigt med riktade insatser, menar Annelie Viker.

Konkreta aktiviteter

När lägesbilden är klar ska polisens medborgarlöften formuleras. De kommer därefter att skrivas på av lokalpolisområdeschef Lars Serenander och kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S).

– Medborgarlöftena ska innehålla effektmål. Alltså vad vi vill uppnå för något och vilka konkreta aktiviteter vi ska genomföra för att nå dit, förklarar Joakim Nyman.

Klart i maj

Om allt går enligt planerna ska medborgarlöftena presenteras i maj. De gäller i ett år och därefter kommer de att utvärderas.

Från kommunens sida ser man mycket positivt på den här formen av samverkan.

– Att samverka med olika myndigheter är a och o för att samhället ska fungera. Vi måste sträva mot samma mål, säger Peter Eskebrink.