2016-01-14 11:03

2016-01-14 11:03

Fritidschefen slutar

KOMMUNEN: Mikael Lundberg söker nya utmaningar

Kristinehamns kommuns fritidschef Mikael Lundberg slutar.
– Nu ska jag tillbaka till byggbranschen.

Mikael Lundberg har varit fritidschef i nio år. Han gör sin sista arbetsdag den 29 januari.

– Det är väl mest att jag har fått en förfrågan och kände att, varför inte. Jag kände att det var dags att göra något annat.

Mikael ska arbeta för byggföretaget Veidekke, som arbetsledare.

– Jag kommer ju därifrån (byggbranschen) och vet vad det handlar om. Det ska bli väldigt spännande.

Han säger att, visst, det har varit mycket kvälls- och helgjobb. Han hoppas nu på att få bättre arbetstider.

Mikael kommer dock inte att vara stationerad i Kristinehamn.

– Det blir där projekten är. Säg Värmland, kanske. Det blir nog inte så jättelånga resor.

När det gäller vem som efterträder som fritidschef, så hoppas Mikael att urvalsprocessen blir klar denna månad.

– Sedan kan det ta ytterligare tre månader, fast det vet jag inte.

Mikael tog över som fritidschef efter mångårige Jan Karlsson. Arbetsuppgifterna har varit många och av högst varierande karaktär.

– Det är ju en väldigt spretig verksamhet; avtal som vi sitter på och allt i från dressinbana till ishall, badplatser och båtturer.

Det har varit mycket att hålla reda på och Mikael tycker att arbetet har varit intressant.

Hans arbete har delvis gått in i turismen och kommunens turismchef ska också sluta. Mats Öhman ska som NKP tidigare skrivit om bli kommunchef i Storfors.

Integration

Mikael säger att det har hänt en hel del under hans nio år och nämner som ett exempel den nya arenan Sannavallen.

– Vad som hade varit spännande är att ha fått jobba lite mer med integrationsfrågor. Jobba med att föreningslivet ska vara delaktiga i de frågorna. Jag vet ju hur mycket idrotten ger och vad den betyder.

Kommunen har påbörjat ett sådant arbete och i slutet av januari ska ett integrationsmöte hållas med föreningar.

Mikael Lundberg har varit fritidschef i nio år. Han gör sin sista arbetsdag den 29 januari.

– Det är väl mest att jag har fått en förfrågan och kände att, varför inte. Jag kände att det var dags att göra något annat.

Mikael ska arbeta för byggföretaget Veidekke, som arbetsledare.

– Jag kommer ju därifrån (byggbranschen) och vet vad det handlar om. Det ska bli väldigt spännande.

Han säger att, visst, det har varit mycket kvälls- och helgjobb. Han hoppas nu på att få bättre arbetstider.

Mikael kommer dock inte att vara stationerad i Kristinehamn.

– Det blir där projekten är. Säg Värmland, kanske. Det blir nog inte så jättelånga resor.

När det gäller vem som efterträder som fritidschef, så hoppas Mikael att urvalsprocessen blir klar denna månad.

– Sedan kan det ta ytterligare tre månader, fast det vet jag inte.

Mikael tog över som fritidschef efter mångårige Jan Karlsson. Arbetsuppgifterna har varit många och av högst varierande karaktär.

– Det är ju en väldigt spretig verksamhet; avtal som vi sitter på och allt i från dressinbana till ishall, badplatser och båtturer.

Det har varit mycket att hålla reda på och Mikael tycker att arbetet har varit intressant.

Hans arbete har delvis gått in i turismen och kommunens turismchef ska också sluta. Mats Öhman ska som NKP tidigare skrivit om bli kommunchef i Storfors.

Integration

Mikael säger att det har hänt en hel del under hans nio år och nämner som ett exempel den nya arenan Sannavallen.

– Vad som hade varit spännande är att ha fått jobba lite mer med integrationsfrågor. Jobba med att föreningslivet ska vara delaktiga i de frågorna. Jag vet ju hur mycket idrotten ger och vad den betyder.

Kommunen har påbörjat ett sådant arbete och i slutet av januari ska ett integrationsmöte hållas med föreningar.