2016-01-14 11:31

2016-01-14 11:31

Få fick rätt i ARN

REKLAMATION

Totalt kom det in 17 ärendet från Kristinehamn till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, under 2015.

I tre av dessa fick personen som gjort anmälan rätt. I lika många fall blev det avslag. Sex ärenden avvisades för att de inte hörde hemma i ARN eller för att anmälaren inte lämnat in kompletterande handlingar i tid. Ett ärende avskrevs för att parterna gjort upp och i övriga fall handläggs anmälan fortfarande.

 

I tre av dessa fick personen som gjort anmälan rätt. I lika många fall blev det avslag. Sex ärenden avvisades för att de inte hörde hemma i ARN eller för att anmälaren inte lämnat in kompletterande handlingar i tid. Ett ärende avskrevs för att parterna gjort upp och i övriga fall handläggs anmälan fortfarande.