2016-01-13 06:00

2016-01-13 06:00

Brist på behöriga lärare inom SFI

UTBILDNING: Hittills lyckade rekryteringar i Kristinehamn

Det är stor brist på behöriga SFI-lärare i nästan hela landet. I Kristinehamns kommun har man dock ännu inte haft några större bekymmer med lärarrekryteringen.

De senaste årens kraftiga ökning av antalet flyktingar som kommit till Sverige har lett till en hög efterfrågan på SFI, svenska för invandrare. Enligt Skolverket är det stor brist på behöriga SFI-lärare och därför driver man en kampanj för att få fler lärare att skaffa den behörighet som krävs.

Carl-Eric Haag, rektor för vuxenutbildningen i Kristinehamns kommun, tycker att det hittills inte har varit några stora problem att få tag på behöriga SFI-lärare.

– Fram till nu har jag haft goda möjligheter att kunna rekrytera behörig personal, men jag tror att bristen snart kommer att märkas även i Kristinehamns kommun, säger han.

För att vara behörig SFI-lärare krävs lärarlegitimation och 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Carl-Eric Haag berättar att samtliga 21 lärare inom SFI i Kristinehamn har lärarlegitimation, men att några saknar svenska som andraspråk.

– Men vi ligger ändå bra till med runt 80 till 85 procent av lärarna som har SFI-behörighet, säger han och förklarar att de flesta som saknar svenska som andraspråk redan inom ett år påbörjar distansstudier för att komplettera sin utbildning och få behörigheten.

Konkurrens

Carl-Erik Haag menar att det har blivit lite konkurrens om lärarna mellan grannkommunerna. Kristinehamn har lärare från både Karlstad, Filipstad och Karlskoga.

– Några har sagt att de vill jobba i Kristinehamn för att de hört att vi har en bra kvalitet på undervisningen. Det är roligt, säger han.

SFI i Kristinehamn har växt mycket de senaste åren. Därför räcker inte lokalerna på Brogårdsgymnasiet till och SFI har hyrt in sig i lokaler på KPS.

– När jag började för 3,5 år sedan som rektor för vuxenskolan hade vi sex grupper med SFI-elever och nu har vi 20 grupper med totalt drygt 300 SFI-elever.

Det är kö till SFI och de som söker får vänta på en plats i cirka två månader.

– Det är ganska kort tid om man jämför med många andra kommuner, säger Carl-Eric Haag och förklarar att de sökande enligt skollagen måste erbjudas en plats inom tre månader.

Just nu pågår rekryteringen av två SFI-lärare till kommunen.

– Det var lite färre ansökningar den här gången än tidigare. Så jag är rädd för att vi också kommer att få svårt att rekrytera i fortsättningen. Men vi har i alla fall inte haft det tidigare, säger Carl-Eric Haag.

De senaste årens kraftiga ökning av antalet flyktingar som kommit till Sverige har lett till en hög efterfrågan på SFI, svenska för invandrare. Enligt Skolverket är det stor brist på behöriga SFI-lärare och därför driver man en kampanj för att få fler lärare att skaffa den behörighet som krävs.

Carl-Eric Haag, rektor för vuxenutbildningen i Kristinehamns kommun, tycker att det hittills inte har varit några stora problem att få tag på behöriga SFI-lärare.

– Fram till nu har jag haft goda möjligheter att kunna rekrytera behörig personal, men jag tror att bristen snart kommer att märkas även i Kristinehamns kommun, säger han.

För att vara behörig SFI-lärare krävs lärarlegitimation och 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Carl-Eric Haag berättar att samtliga 21 lärare inom SFI i Kristinehamn har lärarlegitimation, men att några saknar svenska som andraspråk.

– Men vi ligger ändå bra till med runt 80 till 85 procent av lärarna som har SFI-behörighet, säger han och förklarar att de flesta som saknar svenska som andraspråk redan inom ett år påbörjar distansstudier för att komplettera sin utbildning och få behörigheten.

Konkurrens

Carl-Erik Haag menar att det har blivit lite konkurrens om lärarna mellan grannkommunerna. Kristinehamn har lärare från både Karlstad, Filipstad och Karlskoga.

– Några har sagt att de vill jobba i Kristinehamn för att de hört att vi har en bra kvalitet på undervisningen. Det är roligt, säger han.

SFI i Kristinehamn har växt mycket de senaste åren. Därför räcker inte lokalerna på Brogårdsgymnasiet till och SFI har hyrt in sig i lokaler på KPS.

– När jag började för 3,5 år sedan som rektor för vuxenskolan hade vi sex grupper med SFI-elever och nu har vi 20 grupper med totalt drygt 300 SFI-elever.

Det är kö till SFI och de som söker får vänta på en plats i cirka två månader.

– Det är ganska kort tid om man jämför med många andra kommuner, säger Carl-Eric Haag och förklarar att de sökande enligt skollagen måste erbjudas en plats inom tre månader.

Just nu pågår rekryteringen av två SFI-lärare till kommunen.

– Det var lite färre ansökningar den här gången än tidigare. Så jag är rädd för att vi också kommer att få svårt att rekrytera i fortsättningen. Men vi har i alla fall inte haft det tidigare, säger Carl-Eric Haag.