2016-01-12 14:16

2016-01-12 14:16

Inga förändrade matsalar

MOTION

Centerpartiets motion från 2013 om skolmatsalar fick avslag i kommunstyrelsen.

I motionen vill centern poängtera vikten av att skolmatsalarna anpassas till elevantal vid om-, till- och nybyggnation, att skolmatsalarna nyttjas till andra aktiviteter under skoldagen samt att eleverna ska ha tillräckligt med tid för sin lunch.

Ledamoten Adam Slottner (C) och oppositionsrådet Marie Oudin (M) yrkade bifall medan kommunalrådet Bjarne Olsson (S) yrkade på avslag. Votering begärdes och motionen fick avslag med sex röster mot fem. Alliansens ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Slutgiltigt beslut om motionen fattas av kommunfullmäktige.

I motionen vill centern poängtera vikten av att skolmatsalarna anpassas till elevantal vid om-, till- och nybyggnation, att skolmatsalarna nyttjas till andra aktiviteter under skoldagen samt att eleverna ska ha tillräckligt med tid för sin lunch.

Ledamoten Adam Slottner (C) och oppositionsrådet Marie Oudin (M) yrkade bifall medan kommunalrådet Bjarne Olsson (S) yrkade på avslag. Votering begärdes och motionen fick avslag med sex röster mot fem. Alliansens ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Slutgiltigt beslut om motionen fattas av kommunfullmäktige.