2016-01-08 16:25

2016-01-08 16:25

Taxor för hemvård har fördubblats

OMVÅRDNAD: Maxtaxan har höjts

Kostnaden för trygghetslarm har dubblerats. Kostnaden går från 200 kronor i månaden till 400 kronor per månad. Även för hemsjukvården ökar kostnaden med hundra procent.

Sedan årsskiftet är det nya taxor för vissa av socialens tjänster.

Trygghetslarmen ökar i pris, kostnaden går från 200 kronor i månaden till det dubbla. Socialchef Eva-Lotta Lindskog förklarar det med att larmen har digitaliserats och att kostnaden för kommunen har ökat. Hon menar att de har sneglat på andra kommuner för att se hur kostnaderna ser ut på andra håll.

Priserna för hemsjukvården höjs från 100 till 200 kronor per besök. Här har det tidigare funnits en egen maxtaxa på 600 kronor i månaden. Den bakas nu samman med maxtaxan för till exempel hemtjänst och ligger på 1 772 kronor. För de som bara har behov av hemsjukvård innebär det att kostnaden kan stiga från 600 kronor per månad till 1 772 kronor, en höjning på 1 172 kronor.

– Det blir en ganska kraftig höjning för de som bara har hemsjukvård men för de som har både hemsjukvård och hemtjänst, vilket är det vanliga, för dem kommer det inte att märkas, säger Eva-Lotta Lindskog.

Hon menar att avgifterna inte har justerats på flera år och att priserna är i nivå med hur det ser ut i andra kommuner.

– 200 kronor i avgift är inte helt orimligt, menar Eva-Lotta Lindskog.

Hon förklarar att den nationella maxtaxan kommer att höjas med ett par hundralappar till sommaren.

Om man har både hemtjänst och hemsjukvård är det en gemensam maxtaxa för alla insatser.

Eva-Lotta Lindskog förklarar att det dock är betalningsutrymmet som styr.

– Det ställs i förhållande till vad man kan betala.

Har man inte tillräcklig inkomst så behöver man inte heller betala.

Eva-Lotta tycker att det finns en rättviseaspekt.

– Vi tycker att det är rimligt att ha samma tak för hemtjänst som för hemsjukvård.

Fotnot: Högkostnadsskyddet för vanlig vård inom landstinget är 1 100 kronor per år för vuxna.

Sedan årsskiftet är det nya taxor för vissa av socialens tjänster.

Trygghetslarmen ökar i pris, kostnaden går från 200 kronor i månaden till det dubbla. Socialchef Eva-Lotta Lindskog förklarar det med att larmen har digitaliserats och att kostnaden för kommunen har ökat. Hon menar att de har sneglat på andra kommuner för att se hur kostnaderna ser ut på andra håll.

Priserna för hemsjukvården höjs från 100 till 200 kronor per besök. Här har det tidigare funnits en egen maxtaxa på 600 kronor i månaden. Den bakas nu samman med maxtaxan för till exempel hemtjänst och ligger på 1 772 kronor. För de som bara har behov av hemsjukvård innebär det att kostnaden kan stiga från 600 kronor per månad till 1 772 kronor, en höjning på 1 172 kronor.

– Det blir en ganska kraftig höjning för de som bara har hemsjukvård men för de som har både hemsjukvård och hemtjänst, vilket är det vanliga, för dem kommer det inte att märkas, säger Eva-Lotta Lindskog.

Hon menar att avgifterna inte har justerats på flera år och att priserna är i nivå med hur det ser ut i andra kommuner.

– 200 kronor i avgift är inte helt orimligt, menar Eva-Lotta Lindskog.

Hon förklarar att den nationella maxtaxan kommer att höjas med ett par hundralappar till sommaren.

Om man har både hemtjänst och hemsjukvård är det en gemensam maxtaxa för alla insatser.

Eva-Lotta Lindskog förklarar att det dock är betalningsutrymmet som styr.

– Det ställs i förhållande till vad man kan betala.

Har man inte tillräcklig inkomst så behöver man inte heller betala.

Eva-Lotta tycker att det finns en rättviseaspekt.

– Vi tycker att det är rimligt att ha samma tak för hemtjänst som för hemsjukvård.

Fotnot: Högkostnadsskyddet för vanlig vård inom landstinget är 1 100 kronor per år för vuxna.