2016-01-03 17:04

2016-01-03 17:04

Brand i fläkt

SLÄCKTES AV BRT

Under lunchtid i söndags larmades Räddningstjänsten till Parbovägen i Kristinehamn där en brand i en köksfläkt upptäckts.

Branden släcktes och Räddningstjänsten kontrollerade så att inte branden hade spridit sig vidare.

Branden släcktes och Räddningstjänsten kontrollerade så att inte branden hade spridit sig vidare.