2016-01-02 06:00

2016-01-02 06:00

Männen värderas högre

INKOMSTER: Kan skilja tusenlappar för lika utfört arbete

Män tjänar mer i samhället i stort, men även för lika utfört arbete.
En manlig sjuksköterska tjänar i snitt 1 200 kronor mer i månanden än sin kvinnliga kollega. En manlig biträdande rektor får i snitt 1 700 kronor mer i månaden.

En granskning av lönerna vid Kristinehamns kommun som NKP gjort visar att mäns arbete ofta värderas högre än kvinnors, i alla fall ekonomiskt. Det handlar om alltifrån en hundralapp till flera tusenlappar i månanden. Löneskillnaderna finns vare sig yrket är kvinnodominerat eller inte.

Störst är lönegapet bland lärarna som undervisar inom praktiska/estet, där tjänar männen nästan 2 200 kronor mer i månaden än kvinnorna sett till medellön.

Bland gymnasielärarna inom allmänna ämnen får männen i snitt 1 700 kronor mer i månadslön än kvinnorna.

2 000 kronor

Rektorerna har en löneskillnad på 100 kronor, till männens fördel.

För arbetshandledarna vid socialförvaltningen skiljer det 300 kronor i medellön bland männen och kvinnorna och för integrationshandledare är lönegapet 200 kronor i snitt. I båda fallen är det männen som tjänar mer.

En boendeassistent/stödjare tjänar dryga 100 kronor mindre i snitt om hon är kvinna än man.

Den absoluta merparten barnskötare är kvinnor, deras medellön ligger nästa 400 kronor lägre än för männen inom samma yrkesgrupp. Detsamma gäller för förskollärare att den kvinnliga dominansen inom yrket är mycket stor. Männen som gett sig in i den yrkesbanan i Kristinehamns kommun har en medellön som ligger cirka 2 000 kronor högre än kvinnornas.

Bryter mönstret

För undersköterskorna, som också nästan uteslutanden är kvinnor, är förhållandet däremot omvänt. Där är medellönen för kvinnorna 450 kronor mer än för männen. Även socialsekreterarna är en yrkesgrupp där kvinnorna tjänar mer, cirka 900 kronor mer i månaden i snitt.

För fritidspedagoger, personliga assistenter och grundskolelärare för högstadiet är tre grupper där kvinnodominansen är stor och kvinnorna faktiskt tjänar mest. 700, respektive, 800 och 700 kronor mer än männen i snitt.

Men för lärare vid grundskolans lägre årskurser är det återigen männen som har störst lön, även det en kvinnodominerad yrkesgrupp. Där är gapet 200 kronor, till männens fördel.

Siffror redovisas för yrkesgrupper vid kommunen där det finns minst tre män och kvinnor och går att få fram en könsspecifik medellön.

En granskning av lönerna vid Kristinehamns kommun som NKP gjort visar att mäns arbete ofta värderas högre än kvinnors, i alla fall ekonomiskt. Det handlar om alltifrån en hundralapp till flera tusenlappar i månanden. Löneskillnaderna finns vare sig yrket är kvinnodominerat eller inte.

Störst är lönegapet bland lärarna som undervisar inom praktiska/estet, där tjänar männen nästan 2 200 kronor mer i månaden än kvinnorna sett till medellön.

Bland gymnasielärarna inom allmänna ämnen får männen i snitt 1 700 kronor mer i månadslön än kvinnorna.

2 000 kronor

Rektorerna har en löneskillnad på 100 kronor, till männens fördel.

För arbetshandledarna vid socialförvaltningen skiljer det 300 kronor i medellön bland männen och kvinnorna och för integrationshandledare är lönegapet 200 kronor i snitt. I båda fallen är det männen som tjänar mer.

En boendeassistent/stödjare tjänar dryga 100 kronor mindre i snitt om hon är kvinna än man.

Den absoluta merparten barnskötare är kvinnor, deras medellön ligger nästa 400 kronor lägre än för männen inom samma yrkesgrupp. Detsamma gäller för förskollärare att den kvinnliga dominansen inom yrket är mycket stor. Männen som gett sig in i den yrkesbanan i Kristinehamns kommun har en medellön som ligger cirka 2 000 kronor högre än kvinnornas.

Bryter mönstret

För undersköterskorna, som också nästan uteslutanden är kvinnor, är förhållandet däremot omvänt. Där är medellönen för kvinnorna 450 kronor mer än för männen. Även socialsekreterarna är en yrkesgrupp där kvinnorna tjänar mer, cirka 900 kronor mer i månaden i snitt.

För fritidspedagoger, personliga assistenter och grundskolelärare för högstadiet är tre grupper där kvinnodominansen är stor och kvinnorna faktiskt tjänar mest. 700, respektive, 800 och 700 kronor mer än männen i snitt.

Men för lärare vid grundskolans lägre årskurser är det återigen männen som har störst lön, även det en kvinnodominerad yrkesgrupp. Där är gapet 200 kronor, till männens fördel.

Siffror redovisas för yrkesgrupper vid kommunen där det finns minst tre män och kvinnor och går att få fram en könsspecifik medellön.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.