2015-12-29 09:52

2015-12-29 09:52

Landsbygdsrådgivarens tjänst upphör till nyår

NÄRINGSLIV: Saknar pengar till verksamheten

Det är inte bara året som tar slut den här veckan. Det gör även kommunens landsbygdsrådgivning sedan finansieringen inte har lösts för kommande år.

Kristinehamns kommun har haft landsbygdsrådgiving via Hushållningssällskapet. Verksamheten har finansierats genom stöd från Region Värmland, länsstyrelsen och kommunen genom Näringslivssamverkan. Men nu är det slut på det.

– Det har varit lite skakigt med finansieringen de senaste åren och det löste sig först i sista stund redan med årets verksamhet, säger näringslivsutvecklare Madelen Richardsson.

Hon hänvisar till Hushållningssällskapets vd Jonas Enström för närmare information kring det ekonomiska. Han berättar att den stora boven i dramat är länsstyrelsens nya landsbygdsprogram som skulle ha sjösatts redan 2014, men ännu inte är på banan.

Varför är det inte det?

– Varken EU eller jordbruksverket har lyckats bli klara med regelverken. Det är lite råttan på repet över det hela och till slut drabbar det den svenska landsbygden. Jag ser det som ett oerhört underbetyg till jordbrukspolitiken inom både Sverige och EU, svarar Jonas Enström.

Hans förhoppning är ändå att finansieringen ska kunna lösas på ett eller annat sätt under året så att Hushållningssällskapet ska kunna erbjuda tjänsten igen.

– Vi har ju haft den under en rad år och det känns trist att det blir så här, säger Jonas Enström.

Det är inte bara Kristinehamn som drabbas. Totalt berörs sex kommuner, men övriga kommuner räknar med att kunna fortsätta med landsbygdsrådgivning.

– Övriga kommuner ligger inom EU:s Leaderområden och kan söka pengar den vägen. Tyvärr omfattas inte längre Kristinehamn av Leader, säger Madelen Richardsson.

Vill ha kvar

Från Näringslivssamverkans sida har man dock ambitionen att ha landsbygdsrådgivningen kvar i någon form. Först måste den nya organisationen träda i kraft.

– Vi har verksamhetsplanering med styrelsen och näringslivsrådet i februari. Där ska vi ta upp frågan, säger Madelen Richardsson.

Landsbygdsrådgivare Mattias Dahlman har ingått i Näringslivssamverkans organisation även om han har varit anställd av Hushållningssällskapet.

Kristinehamns kommun har haft landsbygdsrådgiving via Hushållningssällskapet. Verksamheten har finansierats genom stöd från Region Värmland, länsstyrelsen och kommunen genom Näringslivssamverkan. Men nu är det slut på det.

– Det har varit lite skakigt med finansieringen de senaste åren och det löste sig först i sista stund redan med årets verksamhet, säger näringslivsutvecklare Madelen Richardsson.

Hon hänvisar till Hushållningssällskapets vd Jonas Enström för närmare information kring det ekonomiska. Han berättar att den stora boven i dramat är länsstyrelsens nya landsbygdsprogram som skulle ha sjösatts redan 2014, men ännu inte är på banan.

Varför är det inte det?

– Varken EU eller jordbruksverket har lyckats bli klara med regelverken. Det är lite råttan på repet över det hela och till slut drabbar det den svenska landsbygden. Jag ser det som ett oerhört underbetyg till jordbrukspolitiken inom både Sverige och EU, svarar Jonas Enström.

Hans förhoppning är ändå att finansieringen ska kunna lösas på ett eller annat sätt under året så att Hushållningssällskapet ska kunna erbjuda tjänsten igen.

– Vi har ju haft den under en rad år och det känns trist att det blir så här, säger Jonas Enström.

Det är inte bara Kristinehamn som drabbas. Totalt berörs sex kommuner, men övriga kommuner räknar med att kunna fortsätta med landsbygdsrådgivning.

– Övriga kommuner ligger inom EU:s Leaderområden och kan söka pengar den vägen. Tyvärr omfattas inte längre Kristinehamn av Leader, säger Madelen Richardsson.

Vill ha kvar

Från Näringslivssamverkans sida har man dock ambitionen att ha landsbygdsrådgivningen kvar i någon form. Först måste den nya organisationen träda i kraft.

– Vi har verksamhetsplanering med styrelsen och näringslivsrådet i februari. Där ska vi ta upp frågan, säger Madelen Richardsson.

Landsbygdsrådgivare Mattias Dahlman har ingått i Näringslivssamverkans organisation även om han har varit anställd av Hushållningssällskapet.