2015-12-29 15:23

2015-12-29 15:23

Flera nya lagar efter årsskiftet

JURIDIK: Skatter höjs och avdrag sänks

Årets första dag brukar innebära en rad nya lagar. 2016 är inget undantag från den oskrivna regeln. Nedan följer ett axplock av de ändringar som träder i kraft vid årsskiftet.

Regeringens budget för 2016 medför en lång rad förändringar. En del ser dem som förbättringar, andra som försämringar. En ändring som påverkar nästan alla är den höjda skatten på bensin och diesel. Jordbruk och gruvnäring kompenseras för ökade kostnader i samband med höjningen. Detta sker genom ökad rabatt på koldioxid- respektive energiskatt.

Rotavdragen sänks till 30 procent av arbetskostnaden och rotavdragen till max 25 000 kronor per person. Jobbskatteavdraget trappas av för dem som tjänar mer än 600 000 kronor om året.

Inte avdragsgillt

Pensionssparande är inte längre avdragsgillt. Schablonskatt på investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs. Har man kapitalinkomster får man inte längre dra av förvaltningsutgifter.

Pensionärer med en årsinkomst upp till 240 000 kronor kan dock se fram emot en skattesänkning.

Det kommer att bli lättare att komma åt egna uppgifter i vägtrafikregistret. Det innebär att Transportstyrelsens e-tjänster utökas. Bland annat ska man kunna se vilka skulder som är kopplade till vilket fordon.

Elcykel kan bli moped

Reglerna skärps också när det gäller elcyklar som kan komma att klassas som mopeder beroende på effekt. Traktorer som går snabbare än 40 km/h får inte längre framföras utan att man har minst B-körkort.

I föräldraförsäkringen införs en tredje pappamånad. Tidigare har 60 dagar varit vikta åt en förälder, resten av tiden har man kunnat dela på enligt eget tycke och smak. Nu höjs den gränsen till 90 dagar.

Migrationsfrågan påverkar också lagstiftningen. Lagen om de hårt kritiserade id-kontrollerna på bussar, tåg och färjor till Sverige trädde i kraft redan innan jul, men börjar inte tillämpas förrän på måndag. Det blir också nya regler för hur nyanlända elever ska placeras in i den svenska skolan. Bland annat begränsas tiden i förberedade klass till maximalt två år.

Det statliga presstödet anpassas efter den tekniska utvecklingen. Intäkter som kommer från tidningarnas webbsidor ska räknas in när stödet bestäms. Samtidigt sänks abonnemangsgraden för att vara berättigad till stöd från 70 till 51 procent.

Regeringens budget för 2016 medför en lång rad förändringar. En del ser dem som förbättringar, andra som försämringar. En ändring som påverkar nästan alla är den höjda skatten på bensin och diesel. Jordbruk och gruvnäring kompenseras för ökade kostnader i samband med höjningen. Detta sker genom ökad rabatt på koldioxid- respektive energiskatt.

Rotavdragen sänks till 30 procent av arbetskostnaden och rotavdragen till max 25 000 kronor per person. Jobbskatteavdraget trappas av för dem som tjänar mer än 600 000 kronor om året.

Inte avdragsgillt

Pensionssparande är inte längre avdragsgillt. Schablonskatt på investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs. Har man kapitalinkomster får man inte längre dra av förvaltningsutgifter.

Pensionärer med en årsinkomst upp till 240 000 kronor kan dock se fram emot en skattesänkning.

Det kommer att bli lättare att komma åt egna uppgifter i vägtrafikregistret. Det innebär att Transportstyrelsens e-tjänster utökas. Bland annat ska man kunna se vilka skulder som är kopplade till vilket fordon.

Elcykel kan bli moped

Reglerna skärps också när det gäller elcyklar som kan komma att klassas som mopeder beroende på effekt. Traktorer som går snabbare än 40 km/h får inte längre framföras utan att man har minst B-körkort.

I föräldraförsäkringen införs en tredje pappamånad. Tidigare har 60 dagar varit vikta åt en förälder, resten av tiden har man kunnat dela på enligt eget tycke och smak. Nu höjs den gränsen till 90 dagar.

Migrationsfrågan påverkar också lagstiftningen. Lagen om de hårt kritiserade id-kontrollerna på bussar, tåg och färjor till Sverige trädde i kraft redan innan jul, men börjar inte tillämpas förrän på måndag. Det blir också nya regler för hur nyanlända elever ska placeras in i den svenska skolan. Bland annat begränsas tiden i förberedade klass till maximalt två år.

Det statliga presstödet anpassas efter den tekniska utvecklingen. Intäkter som kommer från tidningarnas webbsidor ska räknas in när stödet bestäms. Samtidigt sänks abonnemangsgraden för att vara berättigad till stöd från 70 till 51 procent.