2015-12-28 14:28

2015-12-28 14:29

Granne klagar på planbeskrivning

KOMMUNEN: Överklagar planbeskrivning

En granne till Södermalmsskolan har överklagat kommunens planbeskrivning. Grannen menar att planbeskrivningen strider mot översiktsplanen.

Det är mycket som grannen inte är nöjd med i kommunens nya planbeskrivning. Personen menar att planen är ”behäftad med allvarliga brister på flera plan”.

Ett av problemen, menar grannen, är att delar av området markerats som grönområde. Om grönområdet utgörs av skolgård så anser han att det inte är tillgängligt för allmänheten under vardagar. Dessutom är det inte säkert att det är så grönt. En skolgård kan ju bestå av grus eller asfalt. Grannen menar även att trafiksituationen kring skolan inte är utredd. Han menar att det är naivt att tro att bilister skulle börja agera mer hänsynsfullt i närheten av skolan.

”Sammanfattningsvis är planen ett hafsverk med så stora brister att den i många avseenden /.../ inte går att ta ställning till” menar grannen i slutet av sin inlaga.

Det är mycket som grannen inte är nöjd med i kommunens nya planbeskrivning. Personen menar att planen är ”behäftad med allvarliga brister på flera plan”.

Ett av problemen, menar grannen, är att delar av området markerats som grönområde. Om grönområdet utgörs av skolgård så anser han att det inte är tillgängligt för allmänheten under vardagar. Dessutom är det inte säkert att det är så grönt. En skolgård kan ju bestå av grus eller asfalt. Grannen menar även att trafiksituationen kring skolan inte är utredd. Han menar att det är naivt att tro att bilister skulle börja agera mer hänsynsfullt i närheten av skolan.

”Sammanfattningsvis är planen ett hafsverk med så stora brister att den i många avseenden /.../ inte går att ta ställning till” menar grannen i slutet av sin inlaga.