2015-12-17 19:05

2015-12-17 19:05

Fristaden i kommunal regi

BESLUT

Kommunfullmäktige har beslutat att upphäva sitt omtvistade beslut om en långsiktig finansiering av en samordnartjänst för brottsofferjouren östra Värmland, som fattades i februari 2013.

I stället får nu socialnämnden en utökad budget med 140 000 kronor för att i egen regi driva verksamheten vid Fristaden, som kommunen och brottsofferjouren haft olika åsikter kring. Nämnden får alltså pengar som skulle ha tillfallit brottsofferjouren enligt det nu upphävda beslutet.

Kommunfullmäktige ger dessutom kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett ”Ideburet offentligt partnerskap mellan Kristinehamns kommun och Brottsofferjouren i Kristinehamn”.

I stället får nu socialnämnden en utökad budget med 140 000 kronor för att i egen regi driva verksamheten vid Fristaden, som kommunen och brottsofferjouren haft olika åsikter kring. Nämnden får alltså pengar som skulle ha tillfallit brottsofferjouren enligt det nu upphävda beslutet.

Kommunfullmäktige ger dessutom kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett ”Ideburet offentligt partnerskap mellan Kristinehamns kommun och Brottsofferjouren i Kristinehamn”.