2015-12-17 15:59

2015-12-17 15:59

Förvaltning ska bli begriplig

KOMMUNEN

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ska bli enklare att förstå för medborgarna. De ska göra en klarspråksgranskning för att se om de använder ett språk som vanligt folk faktiskt förstår vad det innebär i handlingar, beslut och blanketter.

Förvaltningschef Marielle Nilsson förklarar att det är en balansgång att använda ett rättssäkert språk och att vara begripligt.

– Det är viktigt att medborgarna förstår, säger hon.

Förvaltningschef Marielle Nilsson förklarar att det är en balansgång att använda ett rättssäkert språk och att vara begripligt.

– Det är viktigt att medborgarna förstår, säger hon.