2015-12-17 19:05

2015-12-17 19:05

Avslag för SD-motion

NÄRVARORÄTT

Sverigedemokraterna har motionerat om att den som skriver en motion borde ha närvaro- och yttranderätt när motionen bereds.

– Det kan uppstå oklarheter och då är det bra om man är på plats och kan få lägga fram sina argument, menar Paul Brännlund (SD).

Kommunfullmäktige anser att det är i fullmäktige som motionen avgörs och att det räcker att vara med där för motionären. I och med detta avslår fullmäktige motionen.

– Det kan uppstå oklarheter och då är det bra om man är på plats och kan få lägga fram sina argument, menar Paul Brännlund (SD).

Kommunfullmäktige anser att det är i fullmäktige som motionen avgörs och att det räcker att vara med där för motionären. I och med detta avslår fullmäktige motionen.