2015-12-14 10:30

2015-12-14 10:30

Politiker vill hjälpa nödiga barn

MEDBORGARFÖRSLAG

Före detta kommunalrådet Tommy Ternemar har lämnat in ett medborgarförslag.

Han önskar att kommunen placerar en toalett i anknytning till lekplatsen i Järnvägsparken. Detta för att barn och föräldrar ska slippa uppsöka buskar och träd om de blir nödiga under vistelsen.

Han önskar att kommunen placerar en toalett i anknytning till lekplatsen i Järnvägsparken. Detta för att barn och föräldrar ska slippa uppsöka buskar och träd om de blir nödiga under vistelsen.