2015-12-14 11:52

2015-12-14 11:52

Kommunen beviljas pengar för projekt

BESLUT

Energimyndigheten har beslutat att bevilja Kristinehamn kommun med medel för att kunna genomföra projektet Energi- och klimatrådgivning.

Summan är på 280 000 kronor och projektet kommer att starta under januari 2016 och sträcka sig året ut. Målet med projektet är att det ska främja en effektiv miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan.

Summan är på 280 000 kronor och projektet kommer att starta under januari 2016 och sträcka sig året ut. Målet med projektet är att det ska främja en effektiv miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan.