2015-12-14 06:00

2015-12-14 06:00

Ett par anmälningar per år

SOCIALTJÄNSTEN: Mycket sker i det dolda

I genomsnitt två gånger per år får socialtjänsten i Kristinehamn in anmälningar som gäller misstankar om planer på att gifta bort en minderårig.
– Sedan är det olika grad av hur långt planeringen har kommit och varför misstanken har uppstått, säger Sabina Gómez Jansson, samordnare mot våld i nära relationer.

Socialtjänsten och polisen arbetar i nära samarbete för att det ska bli så bra som möjligt för barnet.

– Alltid när det finns misstanke om brott mot barn, oavsett vad det gäller, så har vi samråd för att ta reda på om vi ska göra polisanmälan och när den i så fall ska göras utifrån barnets bästa, säger Sabina Gómez Jansson.

– Risken med att anmäla på det första som kommer in är att det blir alldeles för tunt och att förundersökningen läggs ned. Då har det kanske varit mer till skada för barnet än om vi hade avvaktat lite tills vi fått mer uppgifter.

Vårdnadshavare måste alltid informeras om att socialtjänsten har inlett en utredning kring barn.

– Sedan 1 oktober 2014 är vi skyldiga att inleda utredningar när vi får in anmälningar som rör att barn kan utsättas för våld av olika slag. Då handlar det om när vi ska informera utifrån barnets bästa, men även utifrån samarbetet med polisen för att inte förstöra deras utredning.

I de fall där socialtjänsten i samtycke med vårdnadshavare inte kommer fram till en lösning som ger ett tillräckligt gott skydd för barnet kan det bli aktuellt med tvångsomhändertagande.

Skolpersonal

Ungefär två gånger per år får socialtjänsten i Kristinehamn in anmälningar som rör misstankar om tvångsäktenskap. I de allra flesta fall är det personal på skolan som har fattat misstanke om vad som pågår eller att ungdomen själv tagit kontakt med någon på skolan. Därefter har skolpersonalen gjort en anmälan till socialtjänsten.

Var vänder man sig om det uppstår misstankar?

– Första instansen att vända sig till är socialtjänsten. Alternativt kan man kontakta polisen, men då ska man samtidigt komma ihåg att deras uppgift är att utreda brott. Vårt uppdrag är att utreda barn och vuxnas behov av skydd och stöd.

Tror du att det sker mycket i det dolda?

– Ja, så är det absolut. Det som också kan hända är att ungdomar backar och att de i stället hör av sig när de är 18 år.

Den här typen av ärenden är ofta mycket komplexa och känsliga.

– De flesta ungdomar vill att vi har ett samtal med vårdnadshavare och lite förenklat säger ”aja baja såhär får ni inte göra”. Men riktigt så enkelt är det inte. Vi har riktlinjer och rutiner som vi måste fullfölja och som vi inte kan ge avkall på. Framförallt om det rör sig om misstanke om brott och våld på olika sätt.

Sabina Gómez Jansson uppmuntrar alla som bär på någon form av oro kring ett barn eller en ungdom, oavsett vad det gäller, att ta kontakt med socialtjänsten.

– Man har alltid möjlighet att ringa och rådfråga anonymt. Då kan våra kompetenta socialsekreterare vara ett bollplank och ge råd om vad man kan göra. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite, menar hon.

Socialtjänsten och polisen arbetar i nära samarbete för att det ska bli så bra som möjligt för barnet.

– Alltid när det finns misstanke om brott mot barn, oavsett vad det gäller, så har vi samråd för att ta reda på om vi ska göra polisanmälan och när den i så fall ska göras utifrån barnets bästa, säger Sabina Gómez Jansson.

– Risken med att anmäla på det första som kommer in är att det blir alldeles för tunt och att förundersökningen läggs ned. Då har det kanske varit mer till skada för barnet än om vi hade avvaktat lite tills vi fått mer uppgifter.

Vårdnadshavare måste alltid informeras om att socialtjänsten har inlett en utredning kring barn.

– Sedan 1 oktober 2014 är vi skyldiga att inleda utredningar när vi får in anmälningar som rör att barn kan utsättas för våld av olika slag. Då handlar det om när vi ska informera utifrån barnets bästa, men även utifrån samarbetet med polisen för att inte förstöra deras utredning.

I de fall där socialtjänsten i samtycke med vårdnadshavare inte kommer fram till en lösning som ger ett tillräckligt gott skydd för barnet kan det bli aktuellt med tvångsomhändertagande.

Skolpersonal

Ungefär två gånger per år får socialtjänsten i Kristinehamn in anmälningar som rör misstankar om tvångsäktenskap. I de allra flesta fall är det personal på skolan som har fattat misstanke om vad som pågår eller att ungdomen själv tagit kontakt med någon på skolan. Därefter har skolpersonalen gjort en anmälan till socialtjänsten.

Var vänder man sig om det uppstår misstankar?

– Första instansen att vända sig till är socialtjänsten. Alternativt kan man kontakta polisen, men då ska man samtidigt komma ihåg att deras uppgift är att utreda brott. Vårt uppdrag är att utreda barn och vuxnas behov av skydd och stöd.

Tror du att det sker mycket i det dolda?

– Ja, så är det absolut. Det som också kan hända är att ungdomar backar och att de i stället hör av sig när de är 18 år.

Den här typen av ärenden är ofta mycket komplexa och känsliga.

– De flesta ungdomar vill att vi har ett samtal med vårdnadshavare och lite förenklat säger ”aja baja såhär får ni inte göra”. Men riktigt så enkelt är det inte. Vi har riktlinjer och rutiner som vi måste fullfölja och som vi inte kan ge avkall på. Framförallt om det rör sig om misstanke om brott och våld på olika sätt.

Sabina Gómez Jansson uppmuntrar alla som bär på någon form av oro kring ett barn eller en ungdom, oavsett vad det gäller, att ta kontakt med socialtjänsten.

– Man har alltid möjlighet att ringa och rådfråga anonymt. Då kan våra kompetenta socialsekreterare vara ett bollplank och ge råd om vad man kan göra. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite, menar hon.

Hit kan du vända dig för stöd

Socialtjänsten i Kristinehamn: Ring kommunens växel tel 88 000 och be att bli kopplad till barn- och ungdomsgruppens jour.

Socialjouren: Här kan du få stöd utanför kontorstid. Ta kontakt via polisens växel på tel 114 14.

Andra stödorganisationer:

BRIS hjälptelefon: Barn upp till 18 år kan ringa anonymt och kostnadsfritt på tel 0200-230 230

Elektra: Det är en organisation som arbetar med tjejer och killar som lever i hedersrelaterat förtryck och konflikter. Elektra erbjuder stödjande samtal via telefon och e-post. Läs mer på elektra.fryshuset.se

TRIS: Tjejers rätt i samhället är en organisation som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. Jourtelefon på vardagar: 0774-406600.

Källa: Socialförvaltningen Kristinehamn och Länsstyrelsen i Östergötland, nationell samordnare mot barn- och tvångsäktenskap.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.