2015-12-14 06:00

2015-12-14 06:00

Avvaktar svar till rätten

KULTUR: Kommunen tiger om Olsons stämning

Två veckor efter att Bengt Olson stämt kommunen finns inget svar från kommunen hur man ställer sig i frågan.

Bengt Olson har via sitt juridiska ombud Lars-Erik Olsson stämt Kristinehamns kommun. Det mest anmärkningsvärda i stämningen finns i bilagorna.

I bilaga 1 finns en faktaruta som presenterar siffror som visar att 600 000 kronor skulle gå till projektering och arvode. Enligt uppgift ska det vara den ekonomiska kalkyl som Bengt Olson lagt fram och som låg till underlag för kommunfullmäktiges beslut i oktober 2012.

De finns dock inte med i protokollet till vare sig kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i ett tidigare skede.

Kalkylen specificerar produktionskostnaderna på 1,5 miljoner kronor. Av dem framgår att 400 000 kronor ska gå till Herrljunga Strängbetong, 500 000 kronor till anläggningskostnader och 600 000 kronor är avsatt för projektering och arvode. I kommunfullmäktiges handlingar redovisas det hela enbart som en klumpsumma.

Bilaga 2 utgörs av ett brev från Bengt Olson till Bjarne Olsson i vilket han klargör att han drar sig ur projektet. Brevet är daterat den 11 november 2011, det vill säga elva månader innan kommunfullmäktige fattade sitt beslut om skulpturen.

Det är däremot inte diariefört förrän den 5 november 2012, ett par veckor efter fullmäktiges beslut och nästan ett år efter att det skickats från Frankrike. Det skulle vara intressant att veta var det har funnits under den tiden.

Duckar för frågor

Då ärendet hamnat på tingsrättens bord har kommunen lämnat över det till sin advokat Christian Arnbom. Men vare sig kommunen eller advokaten är beredda att svara på den frågan i nuläget.

Kommunchef Anders Dahlén väljer ändå att uttala sig om den del i stämningen som direkt pekar ut honom. I stämningen står det att det var han som kom med förslaget att Bengt Olson skulle skapa en skulptur åt Kristinehamns kommun.

– Det stämmer så till vida att det var jag som framförde frågan om han kunde ta fram ett projektförslag, men vi hade pratat ihop oss om det, säger Anders Dahlén.

De han hade pratat ihop sig med är kommunalrådet Bjarne Olsson (S), tidigare kommunalrådet Tommy Ternemar (S) och förre planeringschefen Lars Nilsson. Frågan framfördes i samband med att de fyra uppvaktade Bengt Olson i samband med dennes 80-årsdag.

Mer än så vill inte Anders Dahlén kommentera:

– Vi har anlitat en advokat och jag vill inte sidsteppa honom i det här läget. Därför får du ta resten av dina frågor med honom.

När NKP når Christian Arnbom dagen efter har han inte pratat med Anders Dahlén och ber att få återkomma. Ytterligare en dag senare lämnar han besked om att han i samråd med kommunen kommit fram till att avvakta med ett uttalande till dess att man svarat rätten.

När ska svaret vara inne till tingsrätten?

– Normalt sett är det tre veckor från det att kommunen har blivit delgiven, men med tanke på jul- och nyårshelger kan det bli svårt att hinna med. Troligen kommer jag att begära anstånd, svarar Christian Arnbom.

Ett anstånd skulle kunna innebära att svaret kan dröja, kanske ända in i februari tippar Christian Arnbom.

Han har skriftligt fått ta del av NKP:s frågor kring de omständigheter Bengt Olsons ombud hänvisar till i stämningen och säger att det är ungefär de frågor han ska svara på till rätten.

Tills vidare får Bengt Olsons ord stå oemotsagda.

Bengt Olson har via sitt juridiska ombud Lars-Erik Olsson stämt Kristinehamns kommun. Det mest anmärkningsvärda i stämningen finns i bilagorna.

I bilaga 1 finns en faktaruta som presenterar siffror som visar att 600 000 kronor skulle gå till projektering och arvode. Enligt uppgift ska det vara den ekonomiska kalkyl som Bengt Olson lagt fram och som låg till underlag för kommunfullmäktiges beslut i oktober 2012.

De finns dock inte med i protokollet till vare sig kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i ett tidigare skede.

Kalkylen specificerar produktionskostnaderna på 1,5 miljoner kronor. Av dem framgår att 400 000 kronor ska gå till Herrljunga Strängbetong, 500 000 kronor till anläggningskostnader och 600 000 kronor är avsatt för projektering och arvode. I kommunfullmäktiges handlingar redovisas det hela enbart som en klumpsumma.

Bilaga 2 utgörs av ett brev från Bengt Olson till Bjarne Olsson i vilket han klargör att han drar sig ur projektet. Brevet är daterat den 11 november 2011, det vill säga elva månader innan kommunfullmäktige fattade sitt beslut om skulpturen.

Det är däremot inte diariefört förrän den 5 november 2012, ett par veckor efter fullmäktiges beslut och nästan ett år efter att det skickats från Frankrike. Det skulle vara intressant att veta var det har funnits under den tiden.

Duckar för frågor

Då ärendet hamnat på tingsrättens bord har kommunen lämnat över det till sin advokat Christian Arnbom. Men vare sig kommunen eller advokaten är beredda att svara på den frågan i nuläget.

Kommunchef Anders Dahlén väljer ändå att uttala sig om den del i stämningen som direkt pekar ut honom. I stämningen står det att det var han som kom med förslaget att Bengt Olson skulle skapa en skulptur åt Kristinehamns kommun.

– Det stämmer så till vida att det var jag som framförde frågan om han kunde ta fram ett projektförslag, men vi hade pratat ihop oss om det, säger Anders Dahlén.

De han hade pratat ihop sig med är kommunalrådet Bjarne Olsson (S), tidigare kommunalrådet Tommy Ternemar (S) och förre planeringschefen Lars Nilsson. Frågan framfördes i samband med att de fyra uppvaktade Bengt Olson i samband med dennes 80-årsdag.

Mer än så vill inte Anders Dahlén kommentera:

– Vi har anlitat en advokat och jag vill inte sidsteppa honom i det här läget. Därför får du ta resten av dina frågor med honom.

När NKP når Christian Arnbom dagen efter har han inte pratat med Anders Dahlén och ber att få återkomma. Ytterligare en dag senare lämnar han besked om att han i samråd med kommunen kommit fram till att avvakta med ett uttalande till dess att man svarat rätten.

När ska svaret vara inne till tingsrätten?

– Normalt sett är det tre veckor från det att kommunen har blivit delgiven, men med tanke på jul- och nyårshelger kan det bli svårt att hinna med. Troligen kommer jag att begära anstånd, svarar Christian Arnbom.

Ett anstånd skulle kunna innebära att svaret kan dröja, kanske ända in i februari tippar Christian Arnbom.

Han har skriftligt fått ta del av NKP:s frågor kring de omständigheter Bengt Olsons ombud hänvisar till i stämningen och säger att det är ungefär de frågor han ska svara på till rätten.

Tills vidare får Bengt Olsons ord stå oemotsagda.