2015-12-11 16:03

2015-12-11 16:03

Österviks kapell har dålig ekonomi

SKRIVELSE: Ansöker om kommunala medel

Företrädare för Österviks kapell har vänt sig till kommunen med en ansökan om pengar.
– Östervik har svårt att ha en budget som går ihop, skriver man.

Redan i våras skrevs ett brev till kommunen med en begäran om pengar. Nu har ytterligare en skrivelse lämnats in där det påtalas att byggnaden kräver underhåll liksom parken.

Önskemålet är att få ett årligt kommunalt bidrag till verksamheten.

De senaste tre åren har omfattande renoveringar gjorts. 2013 renoverades hela södra sidan och i fjol renoverades norra tornet samt delar av norra sidan. I somras var det resten av norra sidan samt både västra och östra sidan som fick en uppfräschning, samt att en del skador inne i kyrksalen reparerades.

– Vi har fått rejält med bidrag från länsstyrelsen för renovering. Men i bidragsbeslutet ingår att vi betalar en viss procent av kostnaderna ur egen kassa. Detta har tärt mycket på vår ekonomi, men vi anser att det åligger oss att se till att kapellet hålls i gott skick, står det i skrivelsen.

Egna medel har använts för att renovera alla kyrkbänkar samt för att få ordning på regnvatten som runnit in under grunden och skadat den.

I brevet framhålls även att Österviks kapell är en unik byggnad som har en framträdande roll för kristinehamnarna som lokal för vigslar, dop och begravningsakter.

Redan i våras skrevs ett brev till kommunen med en begäran om pengar. Nu har ytterligare en skrivelse lämnats in där det påtalas att byggnaden kräver underhåll liksom parken.

Önskemålet är att få ett årligt kommunalt bidrag till verksamheten.

De senaste tre åren har omfattande renoveringar gjorts. 2013 renoverades hela södra sidan och i fjol renoverades norra tornet samt delar av norra sidan. I somras var det resten av norra sidan samt både västra och östra sidan som fick en uppfräschning, samt att en del skador inne i kyrksalen reparerades.

– Vi har fått rejält med bidrag från länsstyrelsen för renovering. Men i bidragsbeslutet ingår att vi betalar en viss procent av kostnaderna ur egen kassa. Detta har tärt mycket på vår ekonomi, men vi anser att det åligger oss att se till att kapellet hålls i gott skick, står det i skrivelsen.

Egna medel har använts för att renovera alla kyrkbänkar samt för att få ordning på regnvatten som runnit in under grunden och skadat den.

I brevet framhålls även att Österviks kapell är en unik byggnad som har en framträdande roll för kristinehamnarna som lokal för vigslar, dop och begravningsakter.