2015-12-09 14:15

2015-12-09 14:15

Ett yrke som förvandlats

VÄGLEDNING: Carina Johansson har slutat och Rose-Marie Andersson börjat som konsumentvägledare

– Under många år hade jag all information i 20 blå pärmar, i dag finns det mesta på internet, säger Carina Johansson som nu slutat som konsumentsekreterare efter 30 år på tjänsten i Kristinehamns kommun. Rose-Marie Andersson är hennes efterträdare.

Både Carina Johansson och Rose-Marie Andersson är socionomer i grunden, vilket verkar ha varit en vanlig ingångsväg till yrket som i dag omfattar både konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning.

Råd vid tvist

– I Kristinehamn inrättades den första tjänsten 1980. Då hade Maj Andersson hand om tre kommuner, berättar Carina Johansson.

Sedan fick Filipstad en egen konsumentvägledare och när Maj gick i pension 1984 började Carina året därpå.

Då innebar jobbet ungefär hälften förköpsinformation och hälften stöd vid reklamationer, det vill säga rådgivning vid tvister mellan konsument och näringsidkare.

Även allmänna frågor om rättigheter man har som konsument var vanliga samt ekonomisk rådgivning till enskilda hushåll.

– Det handlar egentligen inte så mycket om att ge information utan det viktiga var att ge frågeställarna ett verktyg att själva hitta det de söker, säger Carina.

Ändrat köpmönster

Frågorna har verkligen ändrat karaktär under åren och följt samhällsutvecklingen från vad som är bäst i test avseende olika hushållsapparater till dagens invecklade avtal om olika abonnemang. Allt större del av tjänsten ägnas åt budgetrådgivning till enskilda personer med skulder och familjer med svag ekonomi.

Konsumenternas köpmönster har även ändrats genom åren, förr handlade de flesta på hemmaplan, dag är det mycket näthandel och en del köp blir problematiska.

Nätinformation

Uppstår en tvist kan konsumentvägledaren försöka medla mellan de tvistande parterna, kommer man ändå inte överens kan ärendet lämnas till Allmänna reklamationsnämnden som får avgöra. Men det är svårt att få rätt i ARN, som nämnden kallas. Det krävs mycket skriftlig bevisning.

– Det är skillnad mellan att ha rätt och att få rätt, den skriftliga bevisningen blir ofta avgörande, konstaterar Rose-Marie.

– I dag finns den mesta informationen på internet, säger Rose-Marie, men nu är det kanske andra grupper som behöver stöd och hjälp att hitta rätt.

Varje dag hade Carina och nu även Rose-Marie telefontid. Samtalen registreras med vissa fakta som frågarens kön, försäljningsmetod och vilken typ av ärende man har. Det är mycket statistik som sedan går direkt till Konsumentverket.

Under vissa perioder har jobbet som konsumentvägledare varit hotat av besparingsskäl, men utredningar har tillsatts och visat att behovet finns och är stort.

Ny lag

I dag finns det även andra kanaler för information, statliga Konsumentverket har en frågelinje som är öppen för alla som heter Hallå konsument. Det finns även särskilda konsumentbyråer för olika ämnesområden, som Energimarknadsbyrån, Telekområdgivarna, Försäkringsbyrån och Bank- och försäkringsbyrån.

– 1994 kom en lag om att kommunerna har skyldighet att tillhandahålla hjälp med skuldsanering, berättar Carina. Så den del av tjänsten som omfattar budget- och skuldrådgivning är obligatorisk.

Detta arbete innefattar inte bara hjälp vid ansökan om skuldsanering utan även att allmänt bistå personer som vill återta kontrollen över sin vardagsekonomi.

– Ungefär 75 procent av tiden går till jobbet med just budget- och skuldrådgivning, säger Rose-Marie.

När det gäller just skuldsanering gör hon en förteckning och redovisning över vilka skulder personen har som sedan prövas av kronofogden. De som får sin skuldsanering godkänd får därefter leva på existensminimun i fem år och blir det några pengar kvar ska de gå till fordringsägarna.

De första åren var det i snitt tio personer som fick skuldsanering i Kristinehamn varje år, nu är den siffran uppe i tjugo per år.

– Det har varit ett mycket omväxlande arbete då man aldrig vet vilka frågor som väntar. Jag har haft ett av kommunens roligaste arbete, då jag känt att väldigt många i kommunen haft nytta av tjänsten. Kanske det mest tacksamma med jobbet är när man går på stan och någon som fått hjälp med skuldsanering kommer fram, tackar och berättar om hur det gått, säger Carina.

Gamla arbetsuppgifter har försvunnit men nya har också kommit till. De båda kan i dag le lite överseende åt de spartips som personer med knackig ekonomi kunde få i slutet av 70-talet.

– Då fick man till exempel som spartips att späda ut diskmedlet Yes med hälften vatten, säger Carina.

I dag krävs det mycket mer för att få ekonomin i balans.

Både Carina Johansson och Rose-Marie Andersson är socionomer i grunden, vilket verkar ha varit en vanlig ingångsväg till yrket som i dag omfattar både konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning.

Råd vid tvist

– I Kristinehamn inrättades den första tjänsten 1980. Då hade Maj Andersson hand om tre kommuner, berättar Carina Johansson.

Sedan fick Filipstad en egen konsumentvägledare och när Maj gick i pension 1984 började Carina året därpå.

Då innebar jobbet ungefär hälften förköpsinformation och hälften stöd vid reklamationer, det vill säga rådgivning vid tvister mellan konsument och näringsidkare.

Även allmänna frågor om rättigheter man har som konsument var vanliga samt ekonomisk rådgivning till enskilda hushåll.

– Det handlar egentligen inte så mycket om att ge information utan det viktiga var att ge frågeställarna ett verktyg att själva hitta det de söker, säger Carina.

Ändrat köpmönster

Frågorna har verkligen ändrat karaktär under åren och följt samhällsutvecklingen från vad som är bäst i test avseende olika hushållsapparater till dagens invecklade avtal om olika abonnemang. Allt större del av tjänsten ägnas åt budgetrådgivning till enskilda personer med skulder och familjer med svag ekonomi.

Konsumenternas köpmönster har även ändrats genom åren, förr handlade de flesta på hemmaplan, dag är det mycket näthandel och en del köp blir problematiska.

Nätinformation

Uppstår en tvist kan konsumentvägledaren försöka medla mellan de tvistande parterna, kommer man ändå inte överens kan ärendet lämnas till Allmänna reklamationsnämnden som får avgöra. Men det är svårt att få rätt i ARN, som nämnden kallas. Det krävs mycket skriftlig bevisning.

– Det är skillnad mellan att ha rätt och att få rätt, den skriftliga bevisningen blir ofta avgörande, konstaterar Rose-Marie.

– I dag finns den mesta informationen på internet, säger Rose-Marie, men nu är det kanske andra grupper som behöver stöd och hjälp att hitta rätt.

Varje dag hade Carina och nu även Rose-Marie telefontid. Samtalen registreras med vissa fakta som frågarens kön, försäljningsmetod och vilken typ av ärende man har. Det är mycket statistik som sedan går direkt till Konsumentverket.

Under vissa perioder har jobbet som konsumentvägledare varit hotat av besparingsskäl, men utredningar har tillsatts och visat att behovet finns och är stort.

Ny lag

I dag finns det även andra kanaler för information, statliga Konsumentverket har en frågelinje som är öppen för alla som heter Hallå konsument. Det finns även särskilda konsumentbyråer för olika ämnesområden, som Energimarknadsbyrån, Telekområdgivarna, Försäkringsbyrån och Bank- och försäkringsbyrån.

– 1994 kom en lag om att kommunerna har skyldighet att tillhandahålla hjälp med skuldsanering, berättar Carina. Så den del av tjänsten som omfattar budget- och skuldrådgivning är obligatorisk.

Detta arbete innefattar inte bara hjälp vid ansökan om skuldsanering utan även att allmänt bistå personer som vill återta kontrollen över sin vardagsekonomi.

– Ungefär 75 procent av tiden går till jobbet med just budget- och skuldrådgivning, säger Rose-Marie.

När det gäller just skuldsanering gör hon en förteckning och redovisning över vilka skulder personen har som sedan prövas av kronofogden. De som får sin skuldsanering godkänd får därefter leva på existensminimun i fem år och blir det några pengar kvar ska de gå till fordringsägarna.

De första åren var det i snitt tio personer som fick skuldsanering i Kristinehamn varje år, nu är den siffran uppe i tjugo per år.

– Det har varit ett mycket omväxlande arbete då man aldrig vet vilka frågor som väntar. Jag har haft ett av kommunens roligaste arbete, då jag känt att väldigt många i kommunen haft nytta av tjänsten. Kanske det mest tacksamma med jobbet är när man går på stan och någon som fått hjälp med skuldsanering kommer fram, tackar och berättar om hur det gått, säger Carina.

Gamla arbetsuppgifter har försvunnit men nya har också kommit till. De båda kan i dag le lite överseende åt de spartips som personer med knackig ekonomi kunde få i slutet av 70-talet.

– Då fick man till exempel som spartips att späda ut diskmedlet Yes med hälften vatten, säger Carina.

I dag krävs det mycket mer för att få ekonomin i balans.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.