2015-12-08 19:55

2015-12-08 19:55

Ny färdriktning för kommunen

KRISTINEHAMN: Mätbara mål ska se till att ny vision uppfylls

När Kristinehamns kommun tar fram en ny vision siktar man mot att vara ”den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen” 2030.
– Med mål som vi kan mäta blir det ingen hyllvärmare, säger kommunalrådet Bjarne Olsson (S).

Grums kommun vill kännetecknas av utveckling, och i Torsby är det möjligt att förverkliga drömmar.

I stort sett varenda kommun har en vision.

När det var dags för Kristinehamn att skaffa en ny kopplades invånarna in.

Hur ska Kristinehamn se ut år 2030? Vad ska kommunen vara känt för, och vad får människor att flytta hit 2030?

Det har varit centrala frågor i arbetet där kristinehamnarna själva har spelat en stor roll.

700 personer har tyckt till och mer än 2000 åsikter har kommit in.

– Eftersom den ska bli styrmodell för hela arbetet så kan vi inte ha någonting som inte medborgarna ställer sig bakom, säger informationschefen, Carina Welin.

– Det som är bra med en vision är att det väcks en tanke. När man grottar ner sig i åsikterna ser man vad som är viktigt för invånarna. Då kanske det blir en större symbios mellan de som fattar besluten och de som berörs av dem.

Kultur och jämställdhet

Vad har då kristinehamnarna prioriterat? Några exempel är vardagsliv, kultur, fritid, näringsliv, parker, jämställdhet, mångfald och skärgården.

– Det är väldigt tydligt att kommunen ska få skärgården att bli mer inkluderad i centrummiljön.

– Kanske ett maritimt tema eller parker som sammanbinder områdena, säger Carina Welin.

Nu ska politikerna enas om konkreta mål att arbeta mot.

– Vi har haft vision och mål tidigare, men om man ska vara lite kritisk så har det inte hängt ihop fullt ut, säger kommunalrådet Bjarne Olsson (S).

Hur gör ni för att den här produkten inte blir en hyllvärmare?

– Bara en vision har ingen större nytta, men formulerar man konkreta mål och att varje mål har aktiviteter knutna till sig, då blir det konkret, säger Bjarne Olsson.

– Med mål som vi kan mäta blir det ingen hyllvärmare.

Färdriktning

Själva rubriken är redan klar: ”Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen”.

Varför är det viktigt att ha en sådan här vision?

– Den är vägledande, man har en bild av ett framtida Kristinehamn. Även om det inte är så jättekonkret så är det en sorts färdriktning vi vill sträva efter. Sedan måste den konkretiseras med mål och aktiviteter, säger Bjarne Olsson.

En tanke som finns är att målen som sätts upp ska kunna mätas en gång om året.

Det slutliga beslutet om visionen ska tas i kommunfullmäktige i februari nästa år.

Grums kommun vill kännetecknas av utveckling, och i Torsby är det möjligt att förverkliga drömmar.

I stort sett varenda kommun har en vision.

När det var dags för Kristinehamn att skaffa en ny kopplades invånarna in.

Hur ska Kristinehamn se ut år 2030? Vad ska kommunen vara känt för, och vad får människor att flytta hit 2030?

Det har varit centrala frågor i arbetet där kristinehamnarna själva har spelat en stor roll.

700 personer har tyckt till och mer än 2000 åsikter har kommit in.

– Eftersom den ska bli styrmodell för hela arbetet så kan vi inte ha någonting som inte medborgarna ställer sig bakom, säger informationschefen, Carina Welin.

– Det som är bra med en vision är att det väcks en tanke. När man grottar ner sig i åsikterna ser man vad som är viktigt för invånarna. Då kanske det blir en större symbios mellan de som fattar besluten och de som berörs av dem.

Kultur och jämställdhet

Vad har då kristinehamnarna prioriterat? Några exempel är vardagsliv, kultur, fritid, näringsliv, parker, jämställdhet, mångfald och skärgården.

– Det är väldigt tydligt att kommunen ska få skärgården att bli mer inkluderad i centrummiljön.

– Kanske ett maritimt tema eller parker som sammanbinder områdena, säger Carina Welin.

Nu ska politikerna enas om konkreta mål att arbeta mot.

– Vi har haft vision och mål tidigare, men om man ska vara lite kritisk så har det inte hängt ihop fullt ut, säger kommunalrådet Bjarne Olsson (S).

Hur gör ni för att den här produkten inte blir en hyllvärmare?

– Bara en vision har ingen större nytta, men formulerar man konkreta mål och att varje mål har aktiviteter knutna till sig, då blir det konkret, säger Bjarne Olsson.

– Med mål som vi kan mäta blir det ingen hyllvärmare.

Färdriktning

Själva rubriken är redan klar: ”Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen”.

Varför är det viktigt att ha en sådan här vision?

– Den är vägledande, man har en bild av ett framtida Kristinehamn. Även om det inte är så jättekonkret så är det en sorts färdriktning vi vill sträva efter. Sedan måste den konkretiseras med mål och aktiviteter, säger Bjarne Olsson.

En tanke som finns är att målen som sätts upp ska kunna mätas en gång om året.

Det slutliga beslutet om visionen ska tas i kommunfullmäktige i februari nästa år.