2015-12-07 16:04

2015-12-07 16:04

Viktigt att alla hjälper till

BARNPANELEN: Klimatkonferensen i Paris

Just nu pågår FN:s klimatkonferens i Paris. Målet med det är att få till ett nytt klimatavtal där alla världens länder förbinder sig att bidra till en minskning av utsläppta växthusgaser.

NKP:s nyhetspanel har ändrat form. Från och med nu kommer fler elever att ge sin syn på aktuella händelser. Gemensamt för dem är att de alla går i klass 5B på Södermalmsskolan. Den här veckan är det Calle Lindqvist, Emil Grankvist, Gabriel Jansson och Kasper Leukumaa som tycker till.

Alla fyra grabbarna menar att det är viktigt att få stopp på den förstärkta växthuseffekten.

– Klimatfrågan är väldigt viktig för om vi inte tar hand om den så kan inte något växa och då kan vi inte leva, säger Gabriel.

– Jag tycker att alla länder ska börja med någon sorts dag när man inte får köra bil, slösa på el och andra klimatförstörarsaker. Man börjar med en sån dag och sedan kan vi gå till större förändringar. För om vi förstör klimatet så förstör vi för oss själva. Sen kan ni tycka annat men det är min åsikt, säger Kasper.

Det märks att killarna har koll på miljöfrågor. De tycker att alla ska hjälpa till, både stora och små länder. Calle tycker att man ska införa strängare regler för de som släpper ut mycket växthusgaser. Han menar att de länder som står för mycket utsläpp så är det de som ska betala för det.

Emil menar att de rika länderna ska ta ett större ansvar.

– Alla länder ska hjälpa till, fast rika länder kan hjälpa till mer. Oftast är det ju faktiskt de rika länderna som släpper ut mest. De fattiga länderna ha ju inte råd att förstöra naturen. Det är ju faktiskt vår generation härnäst, säger han.

NKP:s nyhetspanel har ändrat form. Från och med nu kommer fler elever att ge sin syn på aktuella händelser. Gemensamt för dem är att de alla går i klass 5B på Södermalmsskolan. Den här veckan är det Calle Lindqvist, Emil Grankvist, Gabriel Jansson och Kasper Leukumaa som tycker till.

Alla fyra grabbarna menar att det är viktigt att få stopp på den förstärkta växthuseffekten.

– Klimatfrågan är väldigt viktig för om vi inte tar hand om den så kan inte något växa och då kan vi inte leva, säger Gabriel.

– Jag tycker att alla länder ska börja med någon sorts dag när man inte får köra bil, slösa på el och andra klimatförstörarsaker. Man börjar med en sån dag och sedan kan vi gå till större förändringar. För om vi förstör klimatet så förstör vi för oss själva. Sen kan ni tycka annat men det är min åsikt, säger Kasper.

Det märks att killarna har koll på miljöfrågor. De tycker att alla ska hjälpa till, både stora och små länder. Calle tycker att man ska införa strängare regler för de som släpper ut mycket växthusgaser. Han menar att de länder som står för mycket utsläpp så är det de som ska betala för det.

Emil menar att de rika länderna ska ta ett större ansvar.

– Alla länder ska hjälpa till, fast rika länder kan hjälpa till mer. Oftast är det ju faktiskt de rika länderna som släpper ut mest. De fattiga länderna ha ju inte råd att förstöra naturen. Det är ju faktiskt vår generation härnäst, säger han.