2015-12-04 08:18

2015-12-04 09:08

De ska rädda flyktingar

FLYKTINGKRISEN: Henrik Eriksson och Morgan Janson ska arbeta på Gula båtarna

Den 18 december när många stressar inför julen väntar en annan typ av upplevelse för Henrik Eriksson och Morgan Janson. De åker då till ön Samos i Grekland för att hjälpa flyktingar i sjönöd.
De ska arbeta ombord på en av Sjöräddningssällskapets två båtar som är en del av ”Gula båtarna-kampanjen”.

– Hittills har de Gula båtarna räddat 311 personer, både till sjöss och på de branta klipporna vid stränderna, säger Henrik Eriksson.

Kampanjen har startats av Schipsted-koncernen. Det är en insamling som ska finansiera driften av två räddningsbåtar i den grekiska övärlden. Insatsen genomförs i nära samarbete med Hellenic Rescue Team, den grekiska motsvarigheten till Sjöräddningssällskapet.

– Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som lever på medlemsbidrag, gåvor, donationer och testamenterade pengar och vi medverkar i 70 procent av all sjöräddning i Sverige. Men just det här projektet finansieras inte av de pengarna, säger Henrik Eriksson.

Fem stationer i Vänern

Det finns 69 sjöräddningsstationer i Sverige varav fem i Vänern.

2 000 frivilliga sjöräddare har jour dygnet runt på svenska farvatten. Två av dem är Henrik och Morgan.

Projektet med de Gula båtarna drog i gång under våren och båtarna kom på plats för en och en halv månad sedan. Personalen är där två veckor i taget.

Henrik tänkte inte söka från början då det redan var mellan 200 och 300 personer som ville åka.

Men han fick veta att under jul- och nyårshelgerna var det färre som sökte och efter lite funderande skickade han in en ansökan till tjänsten som befälhavare. Ganska omgående fick han ett positivt besked och nu är det klart att han har en plats ombord på en av båtarna.

– När jag hörde att Henrik hade blivit antagen började jag också fundera, säger Morgan.

Han pratade med familjen, fick positiv respons, sökte och blev även han antagen. Han sökte som tekniker och har även fått signal om att det är den positionen han får.

Båda har båtintresse, de är vana sjöräddare, de har utbildning som sjöbefäl, klass Vlll, de har gått kurser i egensäkerhet ombord, sjukvård, ledarskap och SAR (Search and Rescue). De känner varandra sedan länge och vet att de kan jobba ihop.

Sjövana

Räddningsbåtarna, som är transporterade till Medelhavet, är av Victoria-klassen, samma typ av sjöräddningsbåt som är stationerad i Kristinehamn, och de är byggda för att rädda människoliv till havs oavsett väderförhållanden.

Henrik och Morgan kommer att jobba på en av dem. Besättningen består av 3-4 sjöräddare per båt samt representanter från Hellenic Rescue Team och den grekiska kustbevakningen. Under normala förhållanden tar man tolv passagerare. Under ett räddningsuppdrag i Medelhavet har man haft 35 passagerare ombord. Då är det befälhavaren som fattar beslut och tar ansvar. De båda båtarna, Rescue Handelsbanken Liv och Rescue PostkodLotteriet, jobbar alltid tillsammans för att backa upp varandra.

– Vi kommer att jobba mellan sju och fem, resten av tiden har vi jour, säger Morgan.

Patrullering, hålla koll på stränder, övning och att hålla koll på utrustningen står på programmet.

Lika viktigt som att patrullera till sjöss är att kolla av stränderna så att inte flyktingbåtar kommer för nära och slås sönder mot klipporna.

– Det är så klippigt och brant på Samos, säger Henrik. Det händer att folk som kommit i land blivit fast, de försöker klättra upp på klipporna men det är för brant. Det är sedan ännu svårare att klättra ner.

Samtalsstöd

De båda är införstådda med att de kommer att vara med om jobbiga upplevelser. Men det finns samtalshjälp att få, både på plats och när de kommer hem.

Omgivningen är i de allra flesta fall positiv till att de vill göra en insats för flyktingar i sjönöd. Men de poängterar att uppdraget inte är att hjälpa flyktingar att fly, utan att rädda liv på de som kommer i nöd på grund av dåliga, eller överlastade båtar.

– Vi har varit med om tragiska situationer i Vänern, vi är beredda på mycket. Och vi kommer nog att växa som människor, tror de båda.

– Hittills har de Gula båtarna räddat 311 personer, både till sjöss och på de branta klipporna vid stränderna, säger Henrik Eriksson.

Kampanjen har startats av Schipsted-koncernen. Det är en insamling som ska finansiera driften av två räddningsbåtar i den grekiska övärlden. Insatsen genomförs i nära samarbete med Hellenic Rescue Team, den grekiska motsvarigheten till Sjöräddningssällskapet.

– Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som lever på medlemsbidrag, gåvor, donationer och testamenterade pengar och vi medverkar i 70 procent av all sjöräddning i Sverige. Men just det här projektet finansieras inte av de pengarna, säger Henrik Eriksson.

Fem stationer i Vänern

Det finns 69 sjöräddningsstationer i Sverige varav fem i Vänern.

2 000 frivilliga sjöräddare har jour dygnet runt på svenska farvatten. Två av dem är Henrik och Morgan.

Projektet med de Gula båtarna drog i gång under våren och båtarna kom på plats för en och en halv månad sedan. Personalen är där två veckor i taget.

Henrik tänkte inte söka från början då det redan var mellan 200 och 300 personer som ville åka.

Men han fick veta att under jul- och nyårshelgerna var det färre som sökte och efter lite funderande skickade han in en ansökan till tjänsten som befälhavare. Ganska omgående fick han ett positivt besked och nu är det klart att han har en plats ombord på en av båtarna.

– När jag hörde att Henrik hade blivit antagen började jag också fundera, säger Morgan.

Han pratade med familjen, fick positiv respons, sökte och blev även han antagen. Han sökte som tekniker och har även fått signal om att det är den positionen han får.

Båda har båtintresse, de är vana sjöräddare, de har utbildning som sjöbefäl, klass Vlll, de har gått kurser i egensäkerhet ombord, sjukvård, ledarskap och SAR (Search and Rescue). De känner varandra sedan länge och vet att de kan jobba ihop.

Sjövana

Räddningsbåtarna, som är transporterade till Medelhavet, är av Victoria-klassen, samma typ av sjöräddningsbåt som är stationerad i Kristinehamn, och de är byggda för att rädda människoliv till havs oavsett väderförhållanden.

Henrik och Morgan kommer att jobba på en av dem. Besättningen består av 3-4 sjöräddare per båt samt representanter från Hellenic Rescue Team och den grekiska kustbevakningen. Under normala förhållanden tar man tolv passagerare. Under ett räddningsuppdrag i Medelhavet har man haft 35 passagerare ombord. Då är det befälhavaren som fattar beslut och tar ansvar. De båda båtarna, Rescue Handelsbanken Liv och Rescue PostkodLotteriet, jobbar alltid tillsammans för att backa upp varandra.

– Vi kommer att jobba mellan sju och fem, resten av tiden har vi jour, säger Morgan.

Patrullering, hålla koll på stränder, övning och att hålla koll på utrustningen står på programmet.

Lika viktigt som att patrullera till sjöss är att kolla av stränderna så att inte flyktingbåtar kommer för nära och slås sönder mot klipporna.

– Det är så klippigt och brant på Samos, säger Henrik. Det händer att folk som kommit i land blivit fast, de försöker klättra upp på klipporna men det är för brant. Det är sedan ännu svårare att klättra ner.

Samtalsstöd

De båda är införstådda med att de kommer att vara med om jobbiga upplevelser. Men det finns samtalshjälp att få, både på plats och när de kommer hem.

Omgivningen är i de allra flesta fall positiv till att de vill göra en insats för flyktingar i sjönöd. Men de poängterar att uppdraget inte är att hjälpa flyktingar att fly, utan att rädda liv på de som kommer i nöd på grund av dåliga, eller överlastade båtar.

– Vi har varit med om tragiska situationer i Vänern, vi är beredda på mycket. Och vi kommer nog att växa som människor, tror de båda.