2015-12-04 14:14

2015-12-04 14:14

Bönderna positiva till ett ickebeslut

MILJÖ: Vattendelegationen Västerhavet avstod beslut om vattendirektivet

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, tycker det är bra att frågan om vattendirektivet skickas vidare till regeringen utan att ta ställning för eller emot. Från LRF:s sida har man varit mycket kritiska till det åtgärdsprogram som presenterats.

Redan för ett år sedan slog LRF larm om att Sveriges hårda tolkning av det nya vattendirektivet skulle slå undan benen för det svenska jordbruket. Enligt en beräkning som LRF har gjort skulle de åtgärder som skulle behöva vidtas kosta jordbruket ungefär två miljarder kronor. Som jämförelse ska man ta med i beräkningen att branschen omsätter ungefär 5,5 miljarder kronor.

– Konsekvensanalysen har saknats helt och hållet, säger Birger Hedberg, ordförande i LRF:s kommungrupp.

Han tycker att det är bra att Vattendelegationen Västerhavet lämnar över frågan till regeringen utan att ta ställning i frågan:

– Politikerna har gömt sig.

Har tagit i

Inställningen till och tolkningen av EU:s krav har sett minst sagt annorlunda ut inom medlemsländerna. Vissa länder har tagit i mer än andra och Sverige hör till dem.

– Sverige ska alltid vara bäst i klassen, men jag är rätt säker på att vi redan tillhör de bästa, säger Birger Hedberg.

Han berättar att han nästan fick hicka när han såg förslaget för första gången. Förslaget handlar bland annat om enskilda avlopp, kalkning, våtmarker som ska anläggas, viss mark som ska få växa igen, bäckar som ska fyllas igen med grus och vattendrag som ska restaureras. I vissa fall skulle det kunna betyda att dammar som anlades för mer än 200 år sedan skulle behöva rivas. Från LRF:s sida har man ställt sig frågande till hur det skulle komma att påverka det lokala ekosystemet.

Generationers påverkan

I sitt remissvar i våras ifrågasatte LRF:s kommungrupp i Kristinehamn att dagens bönder på några få år skulle återställa vad generationer av bönder före dem hade orsakat.

– Visst vill vi ha rent vatten vi också, men jag tror inte att det är så illa om man jämför, säger Birger Hedberg.

Det beslut som Vattendelegationen Västerhavet tog i förra veckan applåderas i ett gemensamt pressmeddelande av LRF Värmland och LRF Västra Götaland.

– Det är synnerligen glädjande för lantbrukarna och matproduktionen i västra Sverige, skriver man.

Redan för ett år sedan slog LRF larm om att Sveriges hårda tolkning av det nya vattendirektivet skulle slå undan benen för det svenska jordbruket. Enligt en beräkning som LRF har gjort skulle de åtgärder som skulle behöva vidtas kosta jordbruket ungefär två miljarder kronor. Som jämförelse ska man ta med i beräkningen att branschen omsätter ungefär 5,5 miljarder kronor.

– Konsekvensanalysen har saknats helt och hållet, säger Birger Hedberg, ordförande i LRF:s kommungrupp.

Han tycker att det är bra att Vattendelegationen Västerhavet lämnar över frågan till regeringen utan att ta ställning i frågan:

– Politikerna har gömt sig.

Har tagit i

Inställningen till och tolkningen av EU:s krav har sett minst sagt annorlunda ut inom medlemsländerna. Vissa länder har tagit i mer än andra och Sverige hör till dem.

– Sverige ska alltid vara bäst i klassen, men jag är rätt säker på att vi redan tillhör de bästa, säger Birger Hedberg.

Han berättar att han nästan fick hicka när han såg förslaget för första gången. Förslaget handlar bland annat om enskilda avlopp, kalkning, våtmarker som ska anläggas, viss mark som ska få växa igen, bäckar som ska fyllas igen med grus och vattendrag som ska restaureras. I vissa fall skulle det kunna betyda att dammar som anlades för mer än 200 år sedan skulle behöva rivas. Från LRF:s sida har man ställt sig frågande till hur det skulle komma att påverka det lokala ekosystemet.

Generationers påverkan

I sitt remissvar i våras ifrågasatte LRF:s kommungrupp i Kristinehamn att dagens bönder på några få år skulle återställa vad generationer av bönder före dem hade orsakat.

– Visst vill vi ha rent vatten vi också, men jag tror inte att det är så illa om man jämför, säger Birger Hedberg.

Det beslut som Vattendelegationen Västerhavet tog i förra veckan applåderas i ett gemensamt pressmeddelande av LRF Värmland och LRF Västra Götaland.

– Det är synnerligen glädjande för lantbrukarna och matproduktionen i västra Sverige, skriver man.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.