2015-12-03 15:31

2015-12-03 15:31

Nytt projekt ska bidra till ökad integration

INTEGRATION: Lekverkstaden ska vara mötesplats för nyanlända familjer

Lekverkstaden har nyligen startat ett integrationsprojekt för att nå nyanlända familjer.
– Det handlar om att skapa mötesplatser och Lekverkstaden utvecklas som en arena för det, säger förskolepedagog Gunilla Antonsson.

Kommunens öppna förskola Lekverkstaden har beviljats medel ur sociala investeringsfonden för integrationsprojektet.

– Huvudsyftet är att öka integrationen och få nyanlända familjer att möta svenska familjer, säger Gunilla Antonsson som har arbetat på Lekverkstaden i 30 år.

Hon driver projektet tillsammans med språkstödjaren Sondos Sandgren som pratar svenska och arabiska.

Genom projektet vill Lekverkstaden komma i kontakt med och öka besöken från familjer med utländsk bakgrund. Planen är också att skapa föräldrastödsgrupper för såväl nyanlända som svenska familjer.

– Det finns många som behöver stöd i sin föräldraroll, säger Gunilla Antonsson som hoppas kunna fånga upp dessa föräldrar genom den öppna förskolan.

Stöttning

Hon och Sondos Sandgren kommer att informera om den nya verksamheten på bland annat kyrkans språkkafé och den Arabiska kulturföreningen.

– Jag har kontakt med många arabiska kvinnor och berättar om det här projektet, säger Sondos Sandgren som menar att många nyanlända kvinnor lever isolerat och behöver stöttning för att ta sig ut utanför hemmet.

– Många vågar inte ta steget. De kan inte språket och vet inte om de är välkomna och hur de kommer att bli bemötta.

På Lekverkstaden ska möten kunna ske genom musik, sång, dans och drama.

– Verksamheten blir som en öppen förskola, som bygger på att man som förälder är närvarande. I den närvaron så hoppas vi att man möter andra barn och vuxna, men också att man möts utifrån olika kulturer, säger Gunilla Antonsson.

Skapa relationer

I startskedet kommer torsdag eftermiddag att vikas åt de nysvenska familjerna.

– Det är viktigt att vi får möjlighet att lära känna familjerna och skapa relationer, säger Gunilla Antonsson.

Sondos Sandgren betonar att det finns stora kulturella skillnader på bland annat barnuppfostran och kvinnans roll i familjen beroende på var man kommer ifrån.

– I arabiska familjer är det oftast kvinnorna som tar hand om barnen, säger hon.

– Jag tror att det är jättebra att kunna ta del av den svenska kulturen genom barnen här på öppna förskolan. Vi har mycket att lära av varandra, fortsätter Gunilla Antonsson.

Tvåårigt projekt

Projektet innefattar också besök ute på asylförskolor.

– Just nu finns vi nere på Bäckens förskola i Bäckhammar och jobbar med sång, musik, drama och utifrån språket som kulturbärare.

Projektet är tvåårigt och målet är att kunna bidra till en ökad förståelse för och kunskap om olika kulturer. Samt öka barnens förmåga att leva sig in i andras villkor och värderingar. Att man respekterar varandra, oavsett bakgrund.

Kommunens öppna förskola Lekverkstaden har beviljats medel ur sociala investeringsfonden för integrationsprojektet.

– Huvudsyftet är att öka integrationen och få nyanlända familjer att möta svenska familjer, säger Gunilla Antonsson som har arbetat på Lekverkstaden i 30 år.

Hon driver projektet tillsammans med språkstödjaren Sondos Sandgren som pratar svenska och arabiska.

Genom projektet vill Lekverkstaden komma i kontakt med och öka besöken från familjer med utländsk bakgrund. Planen är också att skapa föräldrastödsgrupper för såväl nyanlända som svenska familjer.

– Det finns många som behöver stöd i sin föräldraroll, säger Gunilla Antonsson som hoppas kunna fånga upp dessa föräldrar genom den öppna förskolan.

Stöttning

Hon och Sondos Sandgren kommer att informera om den nya verksamheten på bland annat kyrkans språkkafé och den Arabiska kulturföreningen.

– Jag har kontakt med många arabiska kvinnor och berättar om det här projektet, säger Sondos Sandgren som menar att många nyanlända kvinnor lever isolerat och behöver stöttning för att ta sig ut utanför hemmet.

– Många vågar inte ta steget. De kan inte språket och vet inte om de är välkomna och hur de kommer att bli bemötta.

På Lekverkstaden ska möten kunna ske genom musik, sång, dans och drama.

– Verksamheten blir som en öppen förskola, som bygger på att man som förälder är närvarande. I den närvaron så hoppas vi att man möter andra barn och vuxna, men också att man möts utifrån olika kulturer, säger Gunilla Antonsson.

Skapa relationer

I startskedet kommer torsdag eftermiddag att vikas åt de nysvenska familjerna.

– Det är viktigt att vi får möjlighet att lära känna familjerna och skapa relationer, säger Gunilla Antonsson.

Sondos Sandgren betonar att det finns stora kulturella skillnader på bland annat barnuppfostran och kvinnans roll i familjen beroende på var man kommer ifrån.

– I arabiska familjer är det oftast kvinnorna som tar hand om barnen, säger hon.

– Jag tror att det är jättebra att kunna ta del av den svenska kulturen genom barnen här på öppna förskolan. Vi har mycket att lära av varandra, fortsätter Gunilla Antonsson.

Tvåårigt projekt

Projektet innefattar också besök ute på asylförskolor.

– Just nu finns vi nere på Bäckens förskola i Bäckhammar och jobbar med sång, musik, drama och utifrån språket som kulturbärare.

Projektet är tvåårigt och målet är att kunna bidra till en ökad förståelse för och kunskap om olika kulturer. Samt öka barnens förmåga att leva sig in i andras villkor och värderingar. Att man respekterar varandra, oavsett bakgrund.