2015-12-02 06:00

2015-12-02 06:00

Nytt system ska förenkla för medborgarna

SOCIALEN: Blir möjligt med e-tjänster

Fler vill kunna använda e-tjänster inom alla möjliga delar av livet. Det kan vara att låna om en bok på biblioteket eller boka tid på besiktningen. Men det kan även vara att hålla koll på sina ärenden hos socialförvaltningen. Snart kan den möjligheten finnas i Kristinehamn.

Kristinehamns kommun har upphandlat ett verksamhetssystem för socialtjänsten och äldreomsorgen. Det innehåller flera olika möjligheter för att i framtiden kunna införa e-tjänster av olika slag.

Kristian Jeppsson är upphandlingschef på kommunen och han förklarar att det är ett processbaserat verksamhetssystem som handläggarna ska jobba i. Tidigare har de haft två olika system, ett för socialtjänsten och ett för äldreomsorgen.

Nu kommer alla att arbeta i det nya systemet som dessutom innehåller möjligheter att koppla på olika tjänster som kan nyttjas online. Den möjligheten finns inte i de system som socialförvaltningen i dag arbetar med.

Nya möjligheter

– Det är ett mer modernt system, det är mer framtidsinriktat, konstaterar Kristian Jeppsson.

Han förklarar att på sikt finns det möjlighet för brukare och/eller anhöriga att följa ett ärende. Det kan även bli möjligt att söka plats på äldreboende eller ansöka om försörjningsstöd.

Kristian Jeppsson berättar att av de system som var med i upphandlingen var det här det system som kommunen bedömde hade bäst kvalitet. Dessutom var det billigast, både att köpa in och i drift och underhåll.

Totalkostnaden kommer att bli lägre än de system som man i dag använder sig av. Dessutom kommer leverantören att stå för driften i stället för att kommunen ska göra det.

Kristinehamns kommun har upphandlat ett verksamhetssystem för socialtjänsten och äldreomsorgen. Det innehåller flera olika möjligheter för att i framtiden kunna införa e-tjänster av olika slag.

Kristian Jeppsson är upphandlingschef på kommunen och han förklarar att det är ett processbaserat verksamhetssystem som handläggarna ska jobba i. Tidigare har de haft två olika system, ett för socialtjänsten och ett för äldreomsorgen.

Nu kommer alla att arbeta i det nya systemet som dessutom innehåller möjligheter att koppla på olika tjänster som kan nyttjas online. Den möjligheten finns inte i de system som socialförvaltningen i dag arbetar med.

Nya möjligheter

– Det är ett mer modernt system, det är mer framtidsinriktat, konstaterar Kristian Jeppsson.

Han förklarar att på sikt finns det möjlighet för brukare och/eller anhöriga att följa ett ärende. Det kan även bli möjligt att söka plats på äldreboende eller ansöka om försörjningsstöd.

Kristian Jeppsson berättar att av de system som var med i upphandlingen var det här det system som kommunen bedömde hade bäst kvalitet. Dessutom var det billigast, både att köpa in och i drift och underhåll.

Totalkostnaden kommer att bli lägre än de system som man i dag använder sig av. Dessutom kommer leverantören att stå för driften i stället för att kommunen ska göra det.