2015-12-01 16:47

2015-12-01 16:47

Alla har rätt söka vård

LANDSTINGET: Politiker och verksamhetsansvariga är eniga

– De asylsökande får nödvändig vård, säger landstingsrådet Jane Larsson

– Redan när den asylsökande kommer till Sverige ska en första hälsokontroll göras, säger Jane Larsson. Behöver man sedan mer vård är det landstingets ansvar att ge det.

De asylsökande har rätt till nödvändig vård som inte kan anstå. Är man sjuk har man rätt att gå till någon av de tre vårdcentraler som finns i Kristinehamn, även om den i Nybble inte har öppet varje dag.

Rör det sig om akuta fall kan även asylsökande kalla på ambulans.

– Det är bra att komma ihåg att det bara i Kristinehamn finns fler än 1 700 flyktingar, säger Jane Larsson. Sjukvårdspersonalen arbetar intensivt för att alla ska få den vård de behöver.

Men de brottas även med svårigheter som språkproblem och att de asylsökande inte har personnummer och därför inte kan läggas in i journalsystemet. När man till exempel fått ett provresultat har personen kanske redan flyttat och samma undersökning måste göras om på den nya orten.

– Jag beundrar personalen som gör allt vad de kan för att både asylsökande och medborgare ska få den vård de behöver, säger Jane Larsson.

Prioriterar barnfamiljer

– Vi gör hälsokontroller men vi prioriterar barnfamiljerna, säger Ulrika Thufvesson, verksamhetschef för vårdcentralerna i östra Värmland. Barnen går sedan in i det vanliga BVC-programmet.

Därefter kallas de vuxna till hälsokontroller, de får en bokad tid när även en tolk är kallad. Vårdcentralerna är tillgängliga för de asylsökande när de är akut sjuka och en gång i veckan har asylsköterskorna öppen mottagning vid Vårdcentralen i Kristinehamn. Då får en sköterska bedöma om det krävs ett läkarbesök.

– I takt med ökningen av flyktingmottagandet har det satts in extra personal, säger Ulrika Tufvesson.

– Redan när den asylsökande kommer till Sverige ska en första hälsokontroll göras, säger Jane Larsson. Behöver man sedan mer vård är det landstingets ansvar att ge det.

De asylsökande har rätt till nödvändig vård som inte kan anstå. Är man sjuk har man rätt att gå till någon av de tre vårdcentraler som finns i Kristinehamn, även om den i Nybble inte har öppet varje dag.

Rör det sig om akuta fall kan även asylsökande kalla på ambulans.

– Det är bra att komma ihåg att det bara i Kristinehamn finns fler än 1 700 flyktingar, säger Jane Larsson. Sjukvårdspersonalen arbetar intensivt för att alla ska få den vård de behöver.

Men de brottas även med svårigheter som språkproblem och att de asylsökande inte har personnummer och därför inte kan läggas in i journalsystemet. När man till exempel fått ett provresultat har personen kanske redan flyttat och samma undersökning måste göras om på den nya orten.

– Jag beundrar personalen som gör allt vad de kan för att både asylsökande och medborgare ska få den vård de behöver, säger Jane Larsson.

Prioriterar barnfamiljer

– Vi gör hälsokontroller men vi prioriterar barnfamiljerna, säger Ulrika Thufvesson, verksamhetschef för vårdcentralerna i östra Värmland. Barnen går sedan in i det vanliga BVC-programmet.

Därefter kallas de vuxna till hälsokontroller, de får en bokad tid när även en tolk är kallad. Vårdcentralerna är tillgängliga för de asylsökande när de är akut sjuka och en gång i veckan har asylsköterskorna öppen mottagning vid Vårdcentralen i Kristinehamn. Då får en sköterska bedöma om det krävs ett läkarbesök.

– I takt med ökningen av flyktingmottagandet har det satts in extra personal, säger Ulrika Tufvesson.