2015-11-30 17:20

2015-11-30 17:20

Flyktingar vill få hälsokontroller

HK CENTER: Kan bära på smittsamma sjukdomar

– Här bor ungefär 350 personer från olika länder i små, kalla rum, berättar en asylsökande vid HK Center i Kristinehamn. Vi har färdats 300 mil i flera månader och vi kan bära på smittsamma sjukdomar, men vi får inga hälsokontroller.

I måndags protesterade ett hundratal mot förhållandena vid Migrationsverkets anläggning.

Asylsökande barn går i skola och på förskola utan att ha fått sin hälsa kontrollerad och flera av föräldrarna är medvetna om att de och barnen kan ha fått med sig olika smittosamma sjukdomar. Gulsot är en sådan sjukdom som nämns.

– De säger att läkare kommer nästa vecka, nästa vecka, säger en man, men ingen kommer.

Vid måndagens protester var det fler hälsoaspekter som kom fram. Många behöver medicin, det kan vara waran för hjärtbesvär men det kan även vara infekterade sårskador som uppstått när de blivit slagna vid gränsövergångar.

– Det finns inte ens en sjuksköterska på plats.

Flera diabetiker har problem med sina blodsockervärden eftersom mattiderna är fasta och det inte är tillåtet att ta med mat till sina rum.

En av dem är Abdulkarim Baaj som varit diabetiker i 25 år och dessutom har hjärtproblem.

– Hälsokontroller och sjukvård är landstingets ansvar, konstaterar Liselotte Anderberg, enhetschef vid Migrationsverk i Karlstad. Det är inget som Migrationsverket kan påverka.

En del som har riktigt små, sjuka barn har också svårt att stå länge i matkön. De kan inte lämna barnen på rummet och hämta mat till dem, alla måste köa.

– Hälsomyndigheten har bestämmelser runt mathanteringen, säger Liselotte Anderberg. Man kan inte bära omkring på maten och porslinet ska diskas på ett visst sätt.

Flera anser att rummen är alldeles för små för familjeboende. En man bor tillsammans med fru och fyra tonårssöner i ett litet rum med våningssängar.

– Vårt uppdrag är att erbjuda en sängplats, säger Liselotte Anderberg, den som har möjlighet kan skaffa sig ett eget boende.

Många flyktingar har försökt att få kontakt med Migrationsverkets representant men de tycker inte att de får något gehör.

– Det är jag som har ansvaret för boendet, säger Liselotte Anderberg, och jag är medveten om att det inte är lätt att få tag i mig. Migrationsverket har 37 anläggningar i Värmland med 1 800 platser och jag tycker att det fungerar bra.

Flera av de asylsökande säger att de har rest 300 mil i flera månader, inte för att de är fattiga och hungriga, utan för att de vill ha demokrati och mänskliga rättigheter. De respekterar Sverige och är så tacksamma för att de kommit hit, men de vill ha respekt tillbaka.

Asylsökande barn går i skola och på förskola utan att ha fått sin hälsa kontrollerad och flera av föräldrarna är medvetna om att de och barnen kan ha fått med sig olika smittosamma sjukdomar. Gulsot är en sådan sjukdom som nämns.

– De säger att läkare kommer nästa vecka, nästa vecka, säger en man, men ingen kommer.

Vid måndagens protester var det fler hälsoaspekter som kom fram. Många behöver medicin, det kan vara waran för hjärtbesvär men det kan även vara infekterade sårskador som uppstått när de blivit slagna vid gränsövergångar.

– Det finns inte ens en sjuksköterska på plats.

Flera diabetiker har problem med sina blodsockervärden eftersom mattiderna är fasta och det inte är tillåtet att ta med mat till sina rum.

En av dem är Abdulkarim Baaj som varit diabetiker i 25 år och dessutom har hjärtproblem.

– Hälsokontroller och sjukvård är landstingets ansvar, konstaterar Liselotte Anderberg, enhetschef vid Migrationsverk i Karlstad. Det är inget som Migrationsverket kan påverka.

En del som har riktigt små, sjuka barn har också svårt att stå länge i matkön. De kan inte lämna barnen på rummet och hämta mat till dem, alla måste köa.

– Hälsomyndigheten har bestämmelser runt mathanteringen, säger Liselotte Anderberg. Man kan inte bära omkring på maten och porslinet ska diskas på ett visst sätt.

Flera anser att rummen är alldeles för små för familjeboende. En man bor tillsammans med fru och fyra tonårssöner i ett litet rum med våningssängar.

– Vårt uppdrag är att erbjuda en sängplats, säger Liselotte Anderberg, den som har möjlighet kan skaffa sig ett eget boende.

Många flyktingar har försökt att få kontakt med Migrationsverkets representant men de tycker inte att de får något gehör.

– Det är jag som har ansvaret för boendet, säger Liselotte Anderberg, och jag är medveten om att det inte är lätt att få tag i mig. Migrationsverket har 37 anläggningar i Värmland med 1 800 platser och jag tycker att det fungerar bra.

Flera av de asylsökande säger att de har rest 300 mil i flera månader, inte för att de är fattiga och hungriga, utan för att de vill ha demokrati och mänskliga rättigheter. De respekterar Sverige och är så tacksamma för att de kommit hit, men de vill ha respekt tillbaka.